Selvitys: Puukuljetusten kustannukset huimassa kasvussa, huoltovarmuus vaarassa

Taloustutkimuksen mukaan huoltovarmuudelle kriittisten kuljetusten kustannukset lähes kaksinkertaistuvat vuoteen 2025 mennessä.

Puukuljetusten määrät ja kustannukset ovat huimassa kasvussa, ilmenee Taloustutkimuksen tuoreesta selvityksestä. Ainespuun kuljetuskustannukset nousevat nykytasosta 63 prosenttia, energiapuun 98 ja hakkeen sekä purun 59 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Ainoastaan turpeen kuljetuskustannusten arvioidaan pysyvän nykyisellään, mikä johtuu energiaturpeen käyttömäärän romahtamisesta.

Selvityksen mukaan huoltovarmuudelle kriittisten kuljetusten kustannukset lähes kaksinkertaistuvat vuoteen 2025 mennessä, ellei vähäliikenteisten teiden ja niiden siltojen ylläpidosta ja korjauksista huolehdita.

Kuljetuskustannusten kasvuun vaikuttaa paitsi yksikkökustannusten nousu myös liikenteen kasvu. Puun tuonnin loppuminen Venäjältä kohdistaa merkittävät paineet kotimaisen puun ja turpeen käytön lisäämiselle, mikä heijastuu vähäliikenteisille teille kasvavina kuljetusmäärinä.

Taloustutkimus selvitti vähäliikenteiselle tieverkolle kohdistuvien lisääntyvien kuljetustehn vaikutuksia. Selvitys kattaa huoltovarmuuskriittisinä aloina paitsi energia- ja metsäteollisuuden myös elintarviketeollisuuden ja maatalouden. Selvityksen olivat tilanneet Bioenergia ry, Koneyrittäjät ry, Metsäalan Kuljetusyrittäjät, Metsäteollisuus ry, MTK ja Valio.

Selvityksen tilaajien mukaan perusväylänpidon määrärahoista tulee kohdentaa jatkossa vuosittain vähintään 310 miljoonaa euroa vähäliikenteisen tieverkon kunnossapitoon ja varsinkin painorajoitettujen siltojen korjauksiin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Upm