Stora Enso ja Tornator ennallistamaan soita, tavoitteena tuhat hehtaaria

Ennallistettavat suoalueet sijaitsevat Tornatorin omistamilla mailla Itä- ja Etelä-Suomessa.

Stora Enso ja Tornator aikovat ennallistaa yhteensä tuhat hehtaaria heikkopuustoisia suoalueita vuoteen 2027 mennessä. Suoalueet sijaitsevat Tornatorin omistamilla mailla Itä- ja Etelä-Suomessa.

Ennallistamisessa poistetaan alueelle ojituksen jälkeen syntynyttä puustoa. Puunkorjuun jälkeen tukitaan ojia, mikä auttaa nostamaan suon vedenkorkeutta.

”Suon palauttaminen mahdollisimman luonnontilaiseksi käynnistyy puunkorjuulla, kun maa on jäässä ja kantaa metsäkoneita. Ennallistamistoimenpiteiden jälkeen ojitetusta suosta tulee uudelleen luonnontilainen suo pitkällä aikavälillä”, kertoo ympäristöpäällikkö Niina Partanen Stora Ensosta.

Tornatorilla on Suomessa yhteensä 637 000 hehtaaria metsää, mikä tekee siitä Suomen suurimman yksityisen metsänomistajan. Stora Enso omistaa Tornatorista 41 prosenttia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito