Suomen Metsätieteellinen Seura: 110 vuotta metsäntutkimusta tunnetuksi tekemässä

Seuran juhlaseminaarissa jaettiin ansiomerkkejä, korkeimmat huomionosoitukset menivät professori Jarkko Hantulalle, professori Annika Kankaalle ja professori Timo Vesalalle.

Suomen Metsätieteellinen Seura täytti tänä keväänä 110 vuotta. Juhlan kunniaksi seura järjesti seminaarin Helsingissä tänään perjantaina.

Seuran perustamiskokous järjestettiin huhtikuun lopulla 1909 niin ikään Helsingissä, silloisen Aleksanterin yliopiston metsätieteellisellä laitoksella. Mukana oli arvovaltainen joukko: mukana oli muun muassa Metsähallituksen ylitirehtööri P.W. Hannikainen, senaattori T.A. Heikel ja dosentti, myöhemmin kolminkertainen pääministeri A.K. Cajander.

Seuran tehtäväksi määriteltiin ”työskennellä metsätieteen kehittämiseksi Suomessa, ollen yhdyssiteenä niiden henkilöiden välillä, jotka tutkivat kotimaista metsätaloutta ja sen perusteita sekä sen suhteita muihin talouden haaroihin”. Seura toimii edelleen aktiivisesti metsäntutkijoiden ja muiden metsäntutkimuksesta kiinnostuneiden yhdyssiteenä ja metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekijänä.

Julkaisuja, yleisötilaisuuksia ja huomionosoituksia

Tutkimusta se tekee tunnetuksi muun muassa julkaisusarjoillaan. Tällä hetkellä Suomen Metsätieteellisellä Seuralla on kolme tieteellistä julkaisusarjaa – Silva Fennica, Metsätieteen aikakauskirja ja Dissertationes Forestales. Näitä se julkaisee yhdessä muiden metsätutkimusorganisaatioiden kanssa. Lisäksi järjestetään yleisötilaisuuksia, esimerkiksi Metsätieteen päivää, joissa ajankohtaisia aiheita tarkastellaan tutkimuksen valossa.

Seura jakaa myös tieteellisiä huomionosoituksia. Tänä vuonna seuran korkein huomionosoitus, hopeinen Cajander-ansiomitali, myönnettiin tutkimusprofessori Jarkko Hantulalle ansiokkaasta metsäpatogeenien ja sienivirusten tutkimuksesta, tutkimusprofessori Annika Kankaalle monipuolisesta metsien inventoinnin, metsänarvioinnin ja metsäsuunnittelun tutkimuksesta ja akatemiaprofessori Timo Vesalalle pitkäjänteisestä perustutkimuksesta, joka liittyy biosfäärin ja ilmakehän välisiin takaisinkytkentöihin metsä-vesi-suo-jatkumossa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito