Taimet kasvavat hitaasti Lapin jatkuvan kasvatuksen metsissä

Pienaukko- ja poimintahakkuualoilla taimet kasvavat hitaammin kuin siemenpuualoilla.

Luonnonvarakeskus Luke on selvittänyt pienaukko- ja poimintahakkuualojen taimettumista Pohjois-Suomessa. Tutkimusaineisto koostuu 29 kohteesta, joissa Metsähallitus on tehnyt poiminta- tai pienaukkohakkuun vuosien 1985 ja 2007 välisenä aikana.

Alustavien tulosten mukaan hakkuualueille on syntynyt taimia riittävästi, keskimäärin pienaukoilla oli noin 20 000 tainta hehtaarilla. Kevyt maanmuokkaus lisäsi odotetusti taimimäärää, mutta muokkaamattomatkin pienaukot taimettuivat kohtalaisesti.

Taimien pituuskasvu pienaukoilla ja poimintahakkuin käsitellyissä metsissä oli merkittävästi heikompaa kuin siemenpuualoilla.

Tutkija Ville Hallikaisen mukaan Pohjois-Suomen pienaukoilla ja poimintahakkuualoilla taimet olivat keskimäärin 30–50 senttiä pitkiä, kun hakkuusta oli kulunut 15 vuotta. Pienaukoissa kasvutappiot ovat suurimpia lähellä aukon reunaa.

Pohjoisen Suomen siemenpuualoilla taimet ovat 15 vuodessa kasvaneet keskimäärin 2,5-metrisiksi, kun maa on hakkuun jälkeen muokattu ja siemenpuut poistettu. Muokkaamatta jääneillä siemenpuualoilla taimet kasvoivat noin metrin mittaisiksi, kun siemenpuita ei poistettu.

Kevyt muokkaus varmistaa taimettumisen

Tutkimuksen tuloksia viime viikolla Rovaniemellä esitellyt erikoistutkija Ville Hallikainen Lukesta arvioi, että pienaukkohakkuu voi olla varteenotettava vaihtoehto Lapin männiköissä. Ongelmana voivat olla kasvutappiot lähellä reunametsää.

Hänen mukaansa männiköiden poimintahakkuut taimettuvat kohtalaisesti. Kevyt maanmuokkaus varmistaa taimettumista.

Taimien pituuskasvu on vaatimatonta suurten puiden varjostamassa metsikössä.

Myös monimuotoisuudelle peitteinen metsänhoito voi olla hyvä, mikäli metsään jätetään myös järeää lahopuuta ja suositaan puulajien monimuotoisuutta.

Tutkimushankkeen nimi on Peitteisen metsänhoidon mahdollisuudet – uudistuminen, kasvu ja kannattavuus (2019–2020). Sitä ovat rahoittaneet Luke, Metsähallitus, Stora Enso, MTK, Pohjois-Suomen metsänhoitoyhdistykset ry sekä Sallan ja Värriön yhteismetsät.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito