Taimikoita hoidettiin viime vuonna vähemmän

Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan metsänviljelyala kasvoi muutamalla prosentilla.

Taimikonhoidon ja nuorten metsien kunnostuksen työmäärät laskivat viime vuonna. Töitä tehtiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan yhteensä 169 000 hehtaarilla, mikä on 8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Taimikonhoidon ja taimikonvarhaishoidon pinta-ala oli 130 000 hehtaaria. Nuoren metsän kunnostuksen ala 39 000 hehtaaria, siinä laskua kertyi viidennes.

Metsäviljelyn ala nousi viime vuonna 100 000 hehtaariin. Kasvua edellisvuodesta oli 4 prosenttia, se menee kylvön piikkiin. Kylvöala nousi 25 000 hehtaariin, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Istutusala sen sijaan säilyi ennallaan.

Luken mukaan istutusalasta 69 prosenttia uudistettiin kuusella, 27 prosenttia männyllä ja 4 prosenttia koivulla. Metsänkylvössä konekylvö kasvatti osuutensa 83 prosenttiin kylvöalasta, mutta istutuksessa 98 prosenttia alasta tehtiin käsityönä.

Maanmuokkausta tehtiin 107 000 hehtaarilla, mikä on prosentin enemmän kuin edellisvuonna. Eniten tehtiin mätästystä, noin 70 prosentilla muokkaushehtaareista.

Metsänparannustöitä nähtiin reipas nousu. Kunnostusojitusten määrä kohosi 12 000 kilometriin, mikä on yli 40 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Metsäteitä rakennettiin ja perusparannettiin yhteensä 2 500 kilometriä, se on 74 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Viime vuoden hakkuualaksi Luke arvioi 711 000 hehtaaria, josta avohakkuita oli 16 prosenttia. Luontaisen uudistamisen hakkuita tehtiin 26 000 hehtaarilla.

Hoitoon panostettiin edellisvuotista vähemmän

Kaikkiaan rahaa metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin viime vuonna yhteensä 265 miljoonaa euroa. Se on reilut 10 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Metsänhoitotöihin investoitiin hieman edellisvuotista vähemmän, 209 miljoonaa euroa. Metsänparannustöiden investoinnit vuorostaan kasvoivat reaalisesti 31 prosenttia 55 miljoonaan euroon.

Taimikoiden ja nuoren metsän hoito kustansi 75 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna kustannusten määrä laski reaalisesti kahdeksan prosenttia.

”Metsänviljelyn kustannukset nousivat reaalisesti kaksi prosenttia edellisestä vuodesta, 60 miljoonaan euroon”, yliaktuaari Eeva Vaahtera Lukesta kertoo.

Luken metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilasto sisältää yksityisten, yhtiöiden ja valtion metsissä tehdyt työt. Tiedot työmääristä, yksikkökustannuksista ja kokonaiskustannuksista kerätään kyselytutkimuksella.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito