Tampereella alkaa monimuotoisuutta korostava metsäalan ylempi amk-tutkinto

Ylempi amk-tutkinto painottuu luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen ylläpitoon.

Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä uusi metsätalouden ylempi amk-tutkinto.

Tutkinto painottuu luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen ylläpitoon. Sen perusteena ovat kansalliset ja kansainväliset tavoitteet luonnonvarojen turvaamiseksi.

”Tällä haavaa vastaaviin sisältöihin painottuvaa metsätalouden ylempää AMK-tutkintoa ei ole toista Suomessa tarjolla”, toteaa metsätalouden tutkintovastaava Ari Vanamo.

Koulutuksen teemoissa asiaa käsitellään erilaisten metsänhoitomenetelmien soveltamisen, paikkatiedon ja metsävaratiedon hyödyntämisen kautta.

”Politiikkamurros on nyt meneillään ilmasto- ja biodiversiteettipolitiikassa niin YK:n kuin EU:n tasolla, ja tämä muuttaa väistämättä myös Suomen kansallisen metsäpolitiikan tavoitteita. Metsäluonnon suojeleminen haastaa meitä toimimaan entistä tarkemmin tieteelliseen tietoon pohjautuen”, kertoo koulutuksen asiantuntijaopettaja Petri Keto-Tokoi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat