Tampereelle uusi luonnonsuojelualue

548 hehtaarin Teiskon Kintulammi on kaupungin tähän saakka laajin luonnonsuojelualue.

Tampereelle on perustettu kaupungin tähän saakka laajin, 548 hehtaarin luonnonsuojelualue.

Teiskon Kintulammi on poikkeuksellisen laaja ja yhtenäinen vanhojen metsien alue Pirkanmaalla. Uusi luonnonsuojelualue on samalla luontolahja satavuotiaalle Suomelle.

Kintulammin suojelualue rajautuu 61 hehtaarin Vattulan luonnonsuojelualueeseen. Yli 600 hehtaarin suojelualuekokonaisuus on Pirkanmaan kolmanneksi suurin Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen jälkeen.

Kintulammin yleisimpiä kasvupaikkatyyppejä ovat tuore, kuivahko ja kuiva kangas. Metsistä 75 prosenttia on varttunutta, ja yli 80 vuotta vanhaa metsää on 140 hehtaaria. Vanhimmat kilpikaarnaiset aihkimännyt lienevät jopa 400-vuotiaita.

Suojelualue saa kehittyä pääosin luonnontilassa. Valmisteilla olevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa on esitetty joitakin luonnonhoito- ja ennallistamistoimia kuten yhden männikön ennallistamispoltto ja pienialaisten räme- ja korpisoiden ennallistamista.

Hirvieläinten ja villisikojen metsästäminen on sallittua. Retkeilykäytön lisääntyessä metsästystä voidaan joutua rajoittamaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Blogit ja Kolumnit