Tiehankkeiden kemera kiinnostaa

Kaiken kaikkiaan kemeravaroja käytetty viime vuoden tahdissa.

Puuntuotannon kemeravaroja oli käytetty elokuun loppuun mennessä noin 23 miljoonaa euroa koko maassa. Käytetty tukisumma on hyvin tarkkaan sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Koko vuodelle kemeravaroja on käytettävissä noin 56 miljoonaa euroa. Viime vuonna varoja käytettiin koko maassa 49 miljoonaa euroa.

Uusia kemeratuettuja töitä on tänä vuonna suunniteltu kaikkiaan 35 miljoonan euron arvosta, eli 12 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Metsätietöitä on suunniteltu lähes kaksinkertainen määrä ja terveyslannoituksia neljännes viime vuotta enemmän. Suometsän hoitotöitä puolestaan on suunniteltu viidenneksen viime vuotta vähemmän.

”Etenkin tiehankkeet ovat nytkähtäneet kovasti eteenpäin. Nuorten metsien hoito on kuitenkin pysynyt samalla tasolla jo useamman vuoden. Taimikoiden varhaishoidossa ja varttuneiden taimikoiden viimeisessä taimikonhoidossa olisi vielä tuplaamisen varaa, kun peilataan tilannetta metsänhoidon tarpeisiin”, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Suomen metsäkeskus myöntää kemeratukea metsänomistajille metsänhoito- ja metsänparannustöihin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito