Tornator lahjoittaa suojeluun 260 hehtaaria

Suojeluun valittiin monimuotoisuuden kannalta erityisiä kohteita eri puolilta Suomea, Tornatorin toimitusjohtaja Sixten Sunabacka kertoo.

Metsätalousyhtiö Tornator osallistuu Luontolahjani satavuotiaalle -suojelukampanjaan lahjoittamalla 260 hehtaaria pysyvään suojeluun. Lahjoitukseen sisältyy kahdeksan eri kohdetta, yksi jokaisesta yhtiön toiminnan kannalta keskeisestä maakunnasta. Mukana on muun muassa korpia, luhtia, suosaarekkeita ja vesistöjen pirstomia suojuotteja. Suojeltavilla alueilla on uhanalaisia suotyyppejä ja lajeja.

”Suojelu on yksi tapa luoda kestävää hyvinvointia Tornatorin metsistä. Valitsimme monimuotoisuuden kannalta erityisiä kohteita eri puolilta Suomea, jolloin pystyimme huomioimaan myös paikalliset luontoarvot”, Tornatorin toimitusjohtaja Sixten Sunabacka kertoo.

Luontolahjani -kampanjan tavoitteena on, että Suomen itsenäisyyden juhlavuoden aikana maan jokaiseen 18 maakuntaan perustettaisiin vähintään sata hehtaaria uusia yksityisiä luonnonsuojelualueita. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Artikkelit

Keskustelut

Kuvat