Tornator suojelee kuusi hehtaaria: ”Tämä säilyy liito-oravan ydinalueena myös tulevaisuudessa”

Kuopion lähellä sijaitsevan alueen puusto on vanhaa ja paikoin järeää kuusikkoa.

Metsätalousyhtiö Tornator perustaa Kuopioon suojelualueen osana Metso-ohjelmaa ja liito-oravahanketta. Kuuden hehtaarin alue sijaitsee Kuopiossa Suuri-Heranen-järven rannalla. Yhtiö sopi suojelusta Pohjois-Savon ely-keskuksen kanssa.

Alueen suojelulla turvataan elinvoimainen liito-oravaesiintymä ja edistetään muutenkin luonnon monimuotoisuutta. Alueen puusto on vanhaa, eri-ikäisrakenteista ja paikoin järeää kuusikkoa, jossa sekapuuna kasvaa haapaa, koivua ja leppää. Suojelualueen arvoa nostaa sen läpi luonnontilaisena virtaava puro.

”Suojelu varmistaa tämän elinympäristön säilymisen liito-oravan ydinalueena myös tulevaisuudessa”, Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat