Turun yliopisto istuttaa metsää Namibiaan – tavoitteena hiilinielu ja metsien vähenemisen hillintä

Puut kastellaan suolasta puhdistetulla meri- tai pohjavedellä.

Namibian yliopiston meribiologian kampusalueelle Hentis Bayssa istutettiin ensiksi oliivipuita hankkeen avajaisten yhteydessä. (Kuvaaja: Turun yliopisto)

Turun yliopisto ja Namibian yliopisto ovat käynnistäneet yhteishankkeen, jossa istutetaan Namibiaan metsää. Kasteluun käytetään puhdistettua meri- tai pohjavettä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Namibian yliopiston kampusalueelle Hentis Bayhin istutetaan puita noin 3-4 hehtaarille. Tällä alueella testataan vedenpuhdistusmenetelmän toimivuutta.

Namibian maaperän suolapitoisuus luo pitkään jatkuvaan keinokasteluun haasteita. Kastelumenetelmä on tarkoitus optimoida niin, että se estää maanperän suolaantumisen viljelykelvottomaksi ja minimoi tarvittavan kasteluveden määrän

Seuraavassa vaiheessa istutetaan laajempi metsä. Sen sijainnista eikä puulajeistakaan ole vielä tehty päätöksiä. Yliopistojen tutkijat selvittävät, mitkä alueet olisivat ekologisesti ja taloudellisesti soveltuvimpia metsittämiseen. Samalla selvitetään, mitkä puulajit pitäisivät hiilidioksidin sidottuna mahdollisimman pitkään ja olisivat samalla taloudellisesti hyödyllisiä.

”Tuleva puualue toimii hiilinieluna. Turun yliopiston tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä, ja tämä on yksi keino vähentää yliopiston hiilijalanjälkeä. Namibiassa puualue puolestaan hillitsee metsien vähenemistä ja tukee maan taloutta”, sanoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat