Tukea muinaisjäännösalueiden hoitoon

Myös maailmanperintökohteiden hoitoon on tarjolla tukea.

Museovirasto on avannut avustushaun muinaisjäännösalueiden ja maailmanperintökohteiden hoitoon.

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksilla tuetaan muinaisjäännösalueiden maisemanhoitoa ja merkitsemistä. Tavoitteena on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä. Avustusta voivat hakea sekä yksityishenkilöt että yhteisöt.

Maailmanperintökohteiden hoitoavustukset on tarkoitettu maailmanperintökohteiden korjaussuunnitteluun ja entistämiseen. Avustuksilla tuetaan erityisesti kohteiden uhanalaisten osien säilymistä. Avustuksia voivat hakea maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien rakennusten omistajat.

Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta. Hakuaika päättyy 30.11.2022.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.