Tutkimus: Metsäteollisuudella petrattavaa energiatehokkuudessa

Vähähiilisyyden saavuttaminen vaatii kiireellisiä toimia, tutkimukseen panostamista sekä poliittista ohjausta, väitöstutkimus linjaa.

LUT-yliopiston tuoreen väitöstutkimuksen mukaan metsäteollisuudella olisi varaa säästää enemmän energiaa. Metsäteollisuudessa on tehty viime vuosikymmeninä suuria tuotannollisia rakennemuutoksia. Nuoremman tutkijan Satu Lipiäisen mukaan vanhojen paperikoneiden sulkeminen sekä uuden sellun- ja kartongin tuotantokapasiteetin lisääminen ovat kuitenkin parantaneet yllättävän maltillisesti alan energiatehokkuutta.

”Nykyisillä tehtailla on globaalisti paljon käyttämätöntä energiansäästöpotentiaalia. Jopa 80 prosenttia Suomen metsäteollisuuden energiansäästöstä on syntynyt viime vuosikymmenen aikana pienistä parannuksista, kuten tehtaiden toiminnan optimoinnista tai yksittäisten osastojen ja laitteiden uusimisesta”, Lipiäinen kertoo.

Metsäteollisuus on yksi energiaintensiivisimmistä teollisuuden aloista. Sellun, paperin ja sahatavaran tuotanto kuluttaa Suomessa ja Ruotsissa noin viidenneksen kaikesta energiasta. Lisäksi teollisuuden bioperäiset sivuvirrat ovat merkittävin uusiutuvan energian lähde molemmissa maissa.

”Metsäteollisuuden energiantuotannosta sekä teollisuuden prosesseista syntyy tällä hetkellä merkittäviä määriä fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Alalla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, jos verrataan moniin muihin teollisuuden aloihin.”

Tehtaista hiilinieluja

Lipiäiseen mukaan metsäteollisuuden päästöjä voidaan tulevaisuudessa vähentää merkittävästi. Se onnistuu muun muassa energia- ja materiaalitehokkuutta parantamalla, vihreän energian tuotantoa tehostamalla sekä korvaamalla fossiilisia polttoaineita biopohjaisilla ja sähköisillä ratkaisuilla. Lisäksi ala voi tuottaa uusiutuvia polttoaineita ja materiaaleja muiden alojen käyttöön.

”Myös biohiilidioksidin talteenotto voi olla mielenkiintoinen mahdollisuus. Jotkin tehtaat voisivat toimia sen ansiosta jopa hiilinieluina. Metsäteollisuudesta puhuttaessa kestävän puunkäytön ja metsänhoidon merkitystä ei myöskään sovi unohtaa”, Lipiäinen lisää.

Metsäteollisuuden hiilineutraaliudelle ei ole hänen mukaansa teknisiä esteitä. Kehitystä jarruttavat kuitenkin tehtaiden pitkät elinkaaret, taloudellinen kannattavuus, uusiutuvan energian saatavuusongelmat sekä huoli uusien tekniikoiden vaikutuksista prosesseihin.

”Tällä hetkellä metsäteollisuuden kehitystahti ei vastaa kaikkia sille asetettuja odotuksia. Vähähiilisyyden saavuttaminen vaatii kiireellisiä toimia, panostusta tutkimukseen sekä poliittista ohjausta.”

Kommentit (1)

  1. Panu

    Mikä laitos käyttää fossiilisia polttoaineita ja mihin? Uudet sellutehtaat tuottavat energiaa 1,4x enemmän kuin kuluttavat. Haukutaankohan tässä nyt ihan oikeaa puuta kun katse pitäisi suunnata terästeollisuuteen.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat