UPM:ltä lisää verkkopalveluja: Sähköinen metsäsuunnitelma, ehdotukset hoitotöistä ja hakkuista

Palvelussa voi myös seurata puukaupan etenemistä vaihe vaihteelta.

Puuta UPM:lle hankkiva UPM Metsä on laajentanut metsänomistajille tarjottavia verkkopalvelujaan. Puukaupan lisäksi upmmetsä.fi-sivuston palvelut kattavat nyt myös metsänhoidon ja metsävarallisuuden hoidon.

Palvelu sisältää ajantasaiseen metsävaratietoon perustuvan sähköisen metsäsuunnitelman kuvio- ja puustotietoineen sekä ehdotukset tarvittaville hoitotöille ja hakkuille. Lisäksi palvelussa pystyy seuraamaan oman puukauppansa etenemistä vaihe vaiheelta. Jatkossa palveluja pääsee käyttämään myös mobiilisovelluksen kautta.

”Nyt lanseerattavissa toiminnoissa asiakkaat ovat vaikuttaneet sekä palvelun sisältöön että sen käytettävyyteen”, kertoo asiakaskokemusjohtaja Risto Laaksonen UPM Metsältä.

Yhtiö toivoo sähköisten palveluiden lisäävän metsänomistajien kiinnostusta metsäasioihin.

”Pitkät etäisyydet metsätilalle, työ ja yleisesti elämän painopisteen rakentuminen kaupunkeihin jättävät helposti arjessa metsät vähemmälle huomiolle. Me haluamme olla apuna niiden yhteensovittamisessa”, Laaksonen sanoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut