Tutkijaryhmä: Kemera jopa vahingollinen suometsien ilmastotavoitteille

Tutkijoiden mielestä kemeralain uudistuksen tulisi tukea suometsien hiilinielun vahvistamista.

Kemeratukien vaikutuksia selvittäneen tutkijaryhmän mukaan nykyinen kemerajärjestelmä ei ohjaa ilmaston näkökulmasta suometsien kestävään käyttöön ja osa tuista on jopa haitallisia. Myös ympäristötavoitteisiin keskittyvä rahoitusosuus on tutkijoiden mukaan pieni.

Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen sekä Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden tutkijaryhmä arvioi nykyisen kemeralain tukien ympäristövaikutuksia suometsissä.

Nykyisten kemeratukien tavoitteita ovat metsien kasvun lisäämisen ohella ekologinen kestävyys, vesistökuormituksen hillitseminen ja monimuotoisuuden turvaaminen. Nykyinen tukijärjestelmä ei tutkijoiden mukaan kuitenkaan edistä riittävästi ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Tutkijoiden mukaan käynnissä olevan kemeralain uudistuksen tulisi tukea suometsien ekologisesti kestävää käyttöä.

Ympäristölle haitallisista tuista, kuten tuesta kunnostusojituksille suometsissä, on pääosin luovuttava, raportissa todetaan.

Ympäristölle haitallisten tukien tilalle olisi tutkijaryhmän mielestä kehitettävä tukia ja sääntelyä, joiden tavoite on myös suometsien hiilinielun vahvistaminen ja erityisesti soiden maaperän hiilivarastojen suojelu.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat