Tutkijat: Hiilineutraalius vuonna 2035 mahdollinen

Tämä edellyttää vähennyksiä kaikilla päästösektoreilla, olennaisinta on fossiilisista polttoaineista luopuminen.

Hiilineutraalisuustavoite on mahdollista saavuttaa Suomessa vuoteen 2035 mennessä. Se kuitenkin edellyttää, että kaikilla olennaisilla päästösektoreilla toteutetaan kattavia ja johdonmukaisia päästövähennystoimia, työ- ja elinkeinoministeriön seminaarissa todettiin tänään. Tilaisuudessa julkistettiin ministeriön tilaama pitkän aikavälin kasvihuonekaasujen jatkoselvitys.

Kriittisintä on fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen.

”Käytännössä fossiilisista luopuminen mahdollisimman nopeasti on äärimmäisen tärkeää. Liikenne on edelleen tärkeässä roolissa, mutta myös kaikki muut sektorit”, VTT:n tutkija Tiina Koljonen korosti.

Päästöjen vähennysten lisäksi on ylläpidettävä riittäviä hiilinieluja.

”Niitä tulisi olla käytännössä noin 20 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin verran”,  Koljonen totesi.

Metsämaan nielu dominoi

Maankäyttö- eli Lulucf-sektorin nettonielun kehitykseen vaikuttaa eniten metsämaan nielu.

Selvityksessä käytetyissä skenaarioissa pelkkä metsämaan nielu vaihteli arvioidun puukäytön mukaan: pienimmillään se oli 13 miljoonaa tonnia, suurimmillaan yli 40 miljoonaa tonnia, skenaariosta ja vuosikymmenestä riippuen. Meno jatkuu nykyisellään -skenaarioissa nielu pysyttelee 30 miljoonan tonnin hujakoilla. Tämä selvästi vähemmän kuin aiemmissa laskelmissa ennakointiin. Muutos selittyy muun muassa uudemman VMI-tiedon käytöllä ja metsien alkuvaiheen kehityksen simuloinnin muutoksella.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Tarja Tuomainen tähdensi, että skenaariot eivät ole ennusteita.

”Nämä ovat työkaluja, joilla voidaan arvioida päästövähennystoimien vaikutusta”, Tuomainen sanoi.

Hiiltä sitovilla puutuotteilla on vaikutusta maankäyttösektorin nettonielun kokoon. Se kuitenkin kattaa vain osin lisääntyvien hakkuiden vaikutuksen nieluun.

Viljelymaiden päästöjä saadaan alenemaan tehokkaimmin luopumalla turvemaiden viljelystä. Tällöin olennaista on, mitä viljelystä vapautuvilla mailla tehdään.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut