Tutkimus: Lehtipuiden suosiminen on ilmastoteko

Lehtipuut heijastavat havupuita enemmän auringon säteilyä ja siten viilentävät ilmastoa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan lehtipuiden suosiminen havupuiden sijaan on ilmastoystävällistä, koska lehtipuut heijastavat enemmän auringon säteilyä ja siten viilentävät ilmastoa.

Aalto-yliopiston tutkimusprojektissa selvisi, että metsänhoidolla voidaan suoraan vaikuttaa metsän heijastavuuteen ja sitä kautta ilmastoon ilman, että metsän tuottavuus vähenee.

Metsän tiheyden ja puulajien vaikutus heijastavuuteen on erilainen lumisena ja lumettomana aikana, joten lumipeitteisen kauden pituudella on suuri merkitys metsänkäsittelyn vaikutukseen. Etelä- ja Keski-Suomessa metsien lehtipuuosuutta kasvattamalla eli suosimalla sekametsiä voidaan kasvattaa heijastavuutta vähentämättä metsän taloudellista tuottoa.

Lapissa puulajin merkitys ei ole yhtä selvä ja heijastusta voidaan kasvattaa eniten metsien tiheyttä vähentämällä. Tällöin on kuitenkin tärkeää huomioida myös muut metsänkasvatuksen tavoitteet, kuten hiilensidonta ja taloudellinen kannattavuus.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut