Tutkimus: Matalampien kunnostusojien avulla ilmasto- ja vesistöhyötyjä

Tavanomaista matalammilla ojilla hiilidioksidipäästöt ja vesien kuormitus laskivat.

Tuoreen tutkimuksen mukaan tavanomaista matalammat ojat vähentävät suometsän kuormitusta ja päästöjä. Samanaikaisesti pohjaveden pinta pysyy puuston kasvun kannalta suotuisana.

Tapion, Luonnonvarakeskuksen, Ympäristökeskuksen ja Metsäkeskuksen yhteishankkeessa toteutettiin Pudasjärven metsäojitetuilla Virtalansuolla ja Polvensuolla kunnostusojitus. Ojia kunnostettiin kahteen eri syvyyteen: yleisesti käytettyyn 90 senttimetrin syvyyteen ja tavanomaista matalampaan 60 senttimetrin syvyyteen.

Tavanomaista syvyyttä matalammilla ojilla saavutettiin puuston kasvulle suotuisa pohjaveden pinnan taso. Samalla myös hiilidioksidipäästöt ja vesien ravinne- ja kiintoainekuormitus laskivat.

”Tulosten perusteella normiojasyvyyttä matalampia ojia kaivamalla voidaan aidosti vähentää kunnostusojituksen vesistö- ja ilmastovaikutuksia ja silti ylläpitää riittäviä edellytyksiä puuston kasvulle”, toteaa Sakari Sarkkola Luonnonvarakeskuksesta.

Kommentit (1)

 1. Uutinen ei kerro mikä oli ojaväli. Jos se on 20 m, kuivatus on varmaan hyvä.

  Järkevintä on yhdistää oja ja ajoura ns. ajouraoja – mätästyksellä. Siinä ojista tehdään leveällä luiskakauhalla 4 m leveitä ja vain loivasti keskelle päin viettäviksi. Ojaväli on 20 m ja ojamaat laitetaan suuriksi mättäiksi, joiden annetaan painua joku viikko ennen istutusta.
  Istutuksen yhteydessä mättäiden yläosa tasoitetaan kuokalla ja muotoillaan hieman koveraksi 60 cm halkaisijalla. Taimi istutetaan tämän keskellä. Istutustiimissä on siis 2 ihmistä.

  60 cm oja ja iso mätäs yhdessä edeltävän tuhkalannoituksen kanssa aikaan saavat erittäin pienet taimihävikit ja suuret kasvunopeudet lämpimässä ja valoisassa mättäässä. Näin taimia tarvitaan vain 1200 kpl /ha ja turhia istutuksia ajourille ei tule.

  Ajouraoja on helppo perata lietteestä, mutta yleensä se ei edes ole tarpeen.

  Sen voi polkea kelkalla tai kevyellä traktorilla jäätymään, niin että se kantaa metsäkoneita hakkuissa.

  Jos ajouraoja vesottuu, se on helppo murskata puhtaaksi traktorin perämurskaimella. Yleensä vesakko pitää murskata kerran ennen latvusten sulkeutumista uran päällä.

Metsänhoito Metsänhoito