Tutkimus: Puun kierrättäminen materiaalituotantoon kannattavampaa kuin polttaminen

Tärkeää olisi kehittää vaihtoehtoisia puhtaita energiamuotoja, jotta puuta voitaisiin ohjata enemmän materiaalikäyttöön, Janni Kuntun väitöskirjassa todetaan.

Metsäteollisuuden sivuvirtojen ja jätepuun kierrättäminen materiaalituotantoon lisää ilmastohyötyjä sekä taloudellista kilpailukykyä enemmän kuin näiden energiaksi polttaminen, Janni Kuntun väitöskirjassa todetaan.

Kuntun mukaan energiakäytöllä on yleisesti ottaen matalammat työllisyys- ja substituutiovaikutukset, lyhyempi hiilen varastointiaika sekä pienempi lisäarvo lyhyemmän arvoketjun takia. Näin ollen esimerkiksi puupohjaisten kemikaalien, -tekstiilien ja komposiittien sekä nykyaikaisten puurakentamistuotteiden tulisi kasvattaa osuuttaan puunkäytön tuotevalikoimassa.

Jotta nämä tuoteryhmät olisivat maailmanlaajuisilla markkinoilla kilpailukykyisiä, kansainvälisen politiikassa tulisi rajoittaa fossiilisten käyttöä. Lisäksi EU-politiikassa tulisi ottaa käyttöön toimia, jotka tukisivat integroituja, neitseellisiä puuresursseja säästäviä teknologiaratkaisuja.

Teollisuus sekä muut yksityiset sijoittajat voivat taas parhaiten tukea kestävää puunkäytön kehitystä investoimalla jo olemassa oleviin tuotantoteknologioihin ja parantamalla niiden resurssi- ja energiatehokkuutta.

Yksi tärkeimmistä toimista on kuitenkin lisätä vaihtoehtoisten puhtaiden energiamuotojen osuutta Suomessa. Näin puuta voitaisiin ohjata energiakäytöstä enemmän materiaalikäyttöihin. Tähänkin tarvittaisiin maailmanlaajuista poliittista panostusta vaihtoehtoisten energiateknologioiden kehityksessä ja käyttöönotossa.

Kunttu arvioi tulevaisuuden puunkäytön skenaarioita mallien ja osallistavien menetelmien avulla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Blogit ja Kolumnit

Kuvat