Tutkimus: Suurpetojen pelko on voimistunut

Eniten pelätään karhun kohtaamista, toiseksi eniten punkkia.

Suurpetopelko on yleistynyt ja voimistunut viimeisen viiden vuoden aikana, Susilife-hankkeen kyselytutkimus kertoo. Luonnossa liikkuessa pelättiin eniten karhun kohtaamista, näin 44 prosenttia vastaajista. Sutta kertoi pelkäävänsä 35 prosenttia. Vaikka ei suurpedosta kyse olekaan, niin toiseksi eniten pelättiin punkkia, 43 prosenttia vastaajista. Kaikkia kolmea pelättiin nyt selvästi enemmän kuin edellisessä, vuonna 2016 toteutetussa kyselyssä.

Toisaalta 14 prosenttia vastaajista kertoi, ettei pelkää karhun kohtaamista ja 20 prosenttia, ettei pelkää suden kohtaamista. Nämä osuudet olivat pienentyneet edellisestä kyselystä.

Suhteutettuna väkilukuun voimakas suurpetopelko on yleisempää susireviireillä. Susia pelätään myös alueilla, joissa reviirejä ei ole. Määrällisesti eniten suurpetopelkoisia asuu taajamissa ja susireviirien ulkopuolella.

Muidenkin eläinten pelko on kasvanut. Ilvestä pelkäsi 16 prosenttia, hirveä 12 prosenttia ja mäyrää 8 prosenttia vastaajista.

Tammi-helmikuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 2 000 suomalaista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat