UPM haluaa kaksinkertaistaa lahopuun määrän talousmetsissään

Yhtiö pyrkii siihen, että metsässä on useamman puulajin eri lahoamisvaiheessa olevaa pysty- ja maalahopuuta.

UPM on asettanut tavoitteekseen lisätä lahopuun määrää talousmetsissään nykyisestä noin viidestä kuutiosta hehtaarilla kymmeneen kuutioon hehtaarilla, yhtiö tiedottaa.

UPM:n suojelluilla alueilla ja talousmetsissä, joille on erikseen määritelty luonnonhoidollinen tavoite, tavoite 20 kuutiota hehtaarilla.

Uudet tavoitteet ovat osa yhtiön metsävastuullisuusohjelmaa.

”Suomen metsälajeista yli viidennes on riippuvainen lahopuusta jossain elämänsä vaiheessa. Onkin luontevaa asettaa kunnianhimoinen tavoite lahopuun määrälle talousmetsissä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi”, sanoo ympäristöpäällikkö Tuomas Kara.

Lahopuun määrän lisäämisen ohella UPM pyrkii monimuotoistamaan lahopuustoa niin, että metsässä on useamman puulajin eri lahoamisvaiheessa olevaa pysty- ja maalahopuuta.

UPM:n metsissä olevan lahopuun määrä perustuu Luonnonvarakeskuksen (Luke) Valtakunnan metsien inventoinnin dataan. Yhtiö selvittää Luken kanssa lahopuumäärän kertymistä ja sen vaikutusta monimuotoisuuteen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito