UPM sitoutui monimuotoisuuden parantamiseen

Yhtiön biodiversiteettitavoitteen toteutumista seuraa joukko riippumattomia tutkijoita.

Metsäyhtiö UPM on sitoutunut parantamaan metsäluonnon monimuotoisuutta jatkuvasti omissa metsissään Suomessa. Yhtiö esitteli biodiversiteettisitoumustaan alkuviikosta YK:n monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolikokouksessa Egyptissä.

”Haluamme tällä tavoitteella ja toiminnallamme avata tietä maankäyttöratkaisuille, joissa todennetusti ei heikennetä luonnonvaroja tai luontoarvoja. Tämä on ainoa tapa siirtyä turvallisesti ja kestävästi fossiilitaloudesta biotalouteen”, sanoo UPM:n kansainvälisistä metsäasioista vastaava Timo Lehesvirta.

UPM:llä on metsää 570 000 hehtaaria. Yhtiö on jo 20 vuoden ajan toteuttanut niissä monimuotoisuuden turvaamiseksi laadittua toimintaohjelmaa. Sen myötä esimerkiksi metsien puulajisuhteet ovat monipuolistuneet ja lahopuun määrä kasvaa. Ohjelmassa kehitetään myös uusia uudistamismenetelmiä.

Yhtiön biodiversiteettitavoitteen toteutumista ja siihen liittyvää toimintaa seuraa riippumaton ryhmä alan tutkijoita. Toiminnan tuloksista raportoidaan läpinäkyvästi, UPM:stä kerrotaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito