UPM sulkee sanomalehtipaperitehtaan ja hienopaperikoneen Saksassa

Yhtiö leikkaa graafisen paperin kapasiteettia vastaamaan heikentynyttä kysyntää.

UPM suunnittelee Saksassa sijaitsevien Hürthin sanomalehtipaperitehtaan sekä Nordland Papierin hienopaperikoneen sulkemista pysyvästi. Toteutuessaan suunnitelma vähentäisi 330 000 tonnia sanomalehtipaperikapasiteettia ja 280 000 tonnia hienopaperikapasiteettia.

”Suunnitelma on jatkoa välttämättömille toimenpiteille, joilla UPM sopeuttaa ennakoivasti graafisen paperin kapasiteettia vastaamaan asiakaskysyntää ja varmistaa liiketoimintojensa kilpailukyvyn”, yhtiö tiedottaa.

Toteutuessaan suunnitelma vaikuttaisi arviolta 135 työntekijään Hürthissä ja 210 työntekijään Dörpenissä. Yhteistoimintaneuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa alkavat välittömästi paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tuotanto Nordland Papierin muilla paperikoneilla Dörpenissä jatkuu kuten aiemminkin.

UPM varautuu kirjaamaan toisen vuosineljänneksen tulokseen 113 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut. Suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan johtavan 45 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin kiinteissä kuluissa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa