Uuden metka-tukijärjestelmän tukien suuruudet ja edellytykset määrittelevä asetus lausunnoille

Tukea on luvassa muun muassa taimikon ja nuoren metsän hoitoon, lannoituksiin ja suometsien hoitoon.

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt kaksi uuteen metka-tukijärjestelmään liittyvää asetusta lausuntokierrokselle. Asetukset sisältävät muun muassa säännökset tuen saannin edellytyksistä, tukien määristä ja niiden ehdoista. Lausuntoaika päättyy 18. marraskuuta.

Esimerkiksi taimikonhoitokohteen tai nuoren metsän hoito kohteen on oltava vähintään hehtaarin kokoinen. Kohde voi kuitenkin koostu useammasta eri kuviosta.

Kasvatettavan taimikon tai nuoren metsän keskipituuden tulee työn jälkeen olla vähintään 0,7 metriä ja enintään 12 metriä. Jos hoidettavan jakson puuston keskipituus on yli 3 metriä mutta alle 8 metriä, kohteelle saa jäädä hoidon kohteena olevaan jaksoon enintään 2 500 runkoa hehtaaria kohden. Jos hoidettavan jakson puuston keskipituus on vähintään 8 metriä, kohteelle saa jäädä hoidon kohteena olevaan jaksoon enintään 1 300 runkoa hehtaaria kohden (pääpuulajina koivu) ja enintään 1 500 runkoa hehtaaria kohden (pääpuulajina havupuu).

Taimikon tai nuoren metsän hoidon tuki on 240 euroa hehtaarilta.

Terveyslannoituksessa tuki on 100 euroa hehtaaria kohden, jos käytetään boorilannoitetta ja 170 euroa hehtaaria kohden turvemaiden tuhkalannoituksessa. Lannoitteet tulee levittää sulan maan aikana tuhkalannoitteita lukuun ottamatta.

Kulotukseen tukea saa 1 500 euroa hehtaaria kohden, kun kulotusala on vähintään neljä hehtaaria. Tuki nousee 2 000 euroon hehtaarilta, jos kulotusala on alle neljä hehtaaria.

Kulotuskohteen tulee olla yli kahden hehtaarin uudistusala ja sen tulee olla ravinteisuudeltaan vähintään kuivahko kangas tai sitä rehevämpi. Kulotusalueelle tulee jättää vähintään 20 kuutiota säästöpuita, jotka sijoitetaan yhteen tai useampaan säästöpuuryhmään.

Tukia saa myös metsäluonnonhoitoon, metsäteiden tekoon ja perusparannukseen sekä suometsien hoitoon.

Voimaan vuonna 2024

Laki uudesta metka-kannustejärjestelmästä on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Koska uusi laki ja siihen liittyvät asetukset edellyttävät Euroopan komission hyväksynnän, asetukset luonnokset asetettiin lausunnoille jo nyt. Näin ilmoitus komissiolle voidaan antaa mahdollisimman nopeasti, jahka maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö eduskunnassa on valmistunut.

Tavoitteena on, että uusi järjestelmä tulisi voimaan vuoden 2024 alussa ja olisi voimassa vuoden 2029 loppuun. Aikatauluun voi tulla muutoksia, koska hyväksymisaikataulusta ei ole varmuutta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito