Uusi työkalu metsänkäytön vaikutusten arviointiin

Metsämittari visualisoi VMI-aineistolla tehtyjä metsälaskelmia.

Uusi Metsämittari-työkalu tuo puuntuotannon, metsien monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelut samaan kuvaan. Luonnonvarakeskuksen (Luke), Oulun ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen kehittämän työkalun avulla voidaan tarkastella metsien erilaisten käyttötapojen vaikutuksia ja niistä saatavia hyötyjä.

”Metsämittarin avulla saadaan tietoa eri tavoitteiden yhdistämisestä ja siitä, kuinka erilaiset hakkuuskenaariot vaikuttavat samanaikaisesti metsien tilaan ja metsistä saataviin ekosysteemipalveluihin”, kertoo professori Anne Tolvanen Lukesta.

Palvelu visualisoi valtakunnan metsien inventointiaineistolla tehtyjä metsälaskelmia. Puuston tilavuus- ja biomassatunnusten lisäksi laskelmia on täydennetty monimuotoisuutta ja luonnontuotteita kuvaavilla muuttujilla. Uudet ennustemallit liitettiin Luken Mela-ohjelmistoon, joka on kehitetty metsien käyttö- ja tuotantomahdollisuuksien analysointiin.

Metsämittaria esitellään ensi viikon lopulla Lapin Metsätalouspäivillä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Blogit ja Kolumnit