Väitös: Hakkuukasan koolla on väliä

Mitä suurempi kasa, sitä enemmän se kiihdyttää typen ja hiilen kiertoa maaperässä.

Ei ole samantekevää, miten suuriin kasoihin hakkuutähteitä hakkuiden yhteydessä kasataan. Mitä suurempi kasa on, sitä enemmän se voi kiihdyttää typen ja hiilen kiertoa maaperässä, selviää Tapion metsänhoidon ilmastoasiantuntijan Tiina Törmäsen väitöstutkimuksesta. Työ tehtiin Luonnonvarakeskuksessa.

Hakkuutähdekasat kiihdyttävät tutkimuksen mukaan varsinkin maaperän typen kiertoa. Tämän seurauksena typpeä vapautuu sekä ilmakehään että etenkin maaperässä suotautuvan veden mukana syvemmälle maakerroksiin. Tällä on merkitystä, sillä typen puutos on metsissämme usein puuston kasvua rajoittava tekijä.

”Puusto tarvitsee typpeä, joten typpi pitäisi saada pysymään metsämaassa. Lisäksi typpioksiduuli, jota typen kierron prosesseissa syntyy, on voimakas kasvihuonekaasu”, Törmänen sanoo.

Tutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako maaperän hiilen ja typen kiertoon se, mitä puulajia hakkuutähdekasassa on.

”Maaveden mukana typpeä vapautui eniten koivun hakkuutähteiden alla.”

Tutkimus antaa Törmäsen mukaan selvää näyttöä siitä, että hakkuutähteet tulisi kantavilla mailla levittää uudistusaloille mahdollisimman tasaisesti.

”Toki oleellinen kysymys on, miten se vaikuttaisi esimerkiksi korjuun kannattavuuteen. Lähtisin kuitenkin siitä, että kun ravinteiden riittävyys otetaan huomioon, varmistetaan sekä puuston kasvu että se, että metsässä riittää korjattavaa tulevaisuudessakin.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito