Valkohäntäpeuran metsästykseen erityiskeinoja Lounais-Suomessa

Keinovalot ja yötähtäimet avittavat metsästystä seuraavallakin metsästyskaudella.

Metsästäjäliitto on myös tänä vuonna saanut Suomen riistakeskukselta poikkeusluvan keinovalon ja aseeseen kiinnitettävien yötähtäinlaitteiden käyttöön valkohäntäpeuran metsästyksessä. Lupa kattaa valkohäntäpeuran tihentymäalueet Lounais-Suomen suunnalla.

Valkohäntäpeurakanta on tihein Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Satakunnan ja Hämeen alueilla. Poikkeusluvassa ja Metsästäjäliiton ohjeistuksessa on listattu riistanhoitoyhdistykset, joiden alueella poikkeusluvan käyttö on mahdollista, pääasiassa Helsinki–Tampere–Pori-linjan lounaispuolella.

Lupaa ei voi käyttää ilman, että poikkeusluvan piiriin on hakeuduttu Metsästäjäliiton kautta. Viimevuotinen ilmoittautuminen ei riitä, vaan hakeutuminen täytyy tehdä tänä vuonna uudelleen.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa oli viime talvena noin 109 000 valkohäntäpeuraa. Kanta pieneni edellisvuodesta noin 9,5 prosenttia. Muutos on kannanhoidollisten tavoitteiden mukainen ja vastaa edellisen kanta-arvion laskelmaa kannan kasvun pysäyttämisestä.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Keskustelut

Kuvat