Venäjällä on puusta ylitarjontaa – taustalla hyvät korjuuolosuhteet ja vientirajoitukset

Puuta korjattiin Venäjällä viime vuonna 239 miljoonaa kuutiota, Venäjän metsätietopalvelu kertoo.

Viime vuoden hakkuut olivat Venäjällä ennätyssuuret, Luonnonvarakeskuksen Venäjän metsätieto -verkkopalvelu kertoo. Puuta korjattiin 239 miljoonaa kuutiota, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Korjuuolosuhteet olivat viime vuonna suotuisat monella alueella, mikä lisäsi markkinoille tulevan puun määrää. Korjuumäärän kasvusta huolimatta puun vienti pysyi ennallaan. Toisaalta vientiä on rajoitettu. Tämän vuoden alusta astui voimaan koivutukin vientikielto, viime vuonna vientiä rajoitettiin Kaukoidässä.

Niinpä puun tarjonta ylitti kysynnän, etenkin koivutukin osalta. Puun hinta on laskenut kaikille puutavaralajeille ja korjuuyritysten kannattavuus heikkenee.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa