Versowoodilta huippuvuottakin parempi tilivuosi

Tulos moninkertaistui, vaikka sahausmäärä pysyi samana.

Versowood-konsernin kesäkuun lopussa päättyneen tilivuoden liikevaihto oli 656,2 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 191 miljoonaa euroa.

Liiketulos monikertaistui 40,4 miljoonasta 190,8 miljoonaan euroon. Tulosprosentiksi tuli 29. Alimmin rivin nettotulos eli voitto nousi 30,6 miljoonasta 151,4 miljoonaan euroon.

Aiempaakin vuotta saattoi luonnehtia huippuvuodeksi, mutta kulunut tilivuosi menee siitä kirkkaasti ohi.

Omavaraisuusaste nousi 18 prosenttiyksiköllä 69 prosenttiin, mikä sahayhtiöiden vertailussa on huomattavan vahva tase.

Sahausmäärä ennallaan

Sahausmäärä 1,36 miljoonaa kuutiometriä pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla. Puunhankinta oli 3,73 miljoonaa kuutiota.

Konsernin liikevaihdosta sahauksen osuus oli 44, liimapuun 19, puupakkausten kymmenen, sahauksen sivutuotteiden seitsemän, jalosteiden seitsemän ja energian viisi ja muun liiketoiminnan kahdeksan prosenttia. Viennin osuus liikevaihdosta nousi kuudella prosenttiyksiköllä 61 prosenttiin.

Investoinnit olivat 25,3 miljoonaa euroa. Maaliskuussa Versowood osti Kissakosken sahan liiketoiminnan, joka siirtyi Versowoodille elokuun alussa.

Vierumäen sahalinjan modernisointi pääsi täyteen käyntiin kuluneen kesän aikana eikä juuri vaikuttanut tähän tilivuoteen. Investointi nostaa sahauskapasiteettia noin 125 000 kuutiolla.

Hyvä tulos hyvillä hinnoilla

Toimitusjohtaja Ville Kopran mukaan liikevaihdon kasvu johtui lähinnä lopputuotteiden hyvästä hintakehityksestä eli hinnankorotukset menivät läpi. Toisaalta inflaatio nosti kustannuksia raakapuussa ja kuljetuksissa.

”Venäjälle asetetut pakotteet vähentävät kilpailua, mutta korkeiden varastotasojen vuoksi sen vaikutus nähdään täydessä mitassa vasta kuluvan vuoden lopulta alkaen.”

Kopra näkee Ukrainan sodan, inflaation ja nousevien korkojen tuovan toimintaympäristöön epävarmuutta, mutta rakentamisen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vielä kuluvan vuoden.

”Todennäköisesti tullaan näkemään voimakasta heiluntaa varsinkin saha- ja liimapuutuotteiden kysynnässä ja hinnassa”, Kopra ennakoi.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat