Westas investoi sahalinjaan ja kuivaamoihin

Neljän miljoonan euron satsaus valmistuu ensi vuonna.

Westas-konserni investoi neljä miljoonaa euroa sahalinjan ja kuivaamoiden parannukseen ja laajennukseen Varsinais-Suomen Koskella.

Investointien toteutus on alkanut ja ne valmistuvat ensi vuoden aikana. Investointi nostaa sahauksen tehokkuutta ja kuivauskapasiteettia sekä parantaa varastointiolosuhteita.

”Sahan tuotanto nousee Koskella 15-20 prosenttia. Konsernin puunhankintamäärä konaisuutena nousee hieman alle kymmenen prosenttia”, toimitusjohtaja Pekka Kopra sanoo.

”Erityisesti haluamme nostaa kuusen suhteellista osuutta, sillä kuusisahatavaran kysyntä on kasvanut vakaasti Länsi-Euroopassa ja Aasiassa.”

Yhtiön tulevaisuudennäkymät ovat myönteiset koronaepidemian tuomasta epävarmuudesta huolimatta.

”Talouden elvytys ja kotitalouksien korjausrakentaminen ovat vaikuttaneet sahatavaran kysyntään positiivisesti. Myös sahojen sivutuotteiden kysyntä on vakaasti kasvavaa fossiilisten polttoaineiden tukien ja verotukien pienentyessä”, Kopra toteaa.

Westas-konsernin liikevaihto on noin 120 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 165 henkilöä.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat