WWF: Metsälain uudistus heikensi luonnonsuojelua

Ympäristöjärjestön mukaan Metsäkeskus on poistanut kymmeniä tuhansia hehtaareja suojelun piiristä.

Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan 30 000 hehtaaria aiemmin suojeltuja luontokohteita on jäänyt metsälain uudistuksen jälkeen vaille lain suojaa.

”Metsälakiin kuusi vuotta sitten tehdyt muutokset ovat johtaneet siihen, että Suomen metsäkeskus on poistanut rekisteristään noin 30 000 hehtaaria erityisen tärkeitä elinympäristöjä”, WWF:n tiedotteessa todetaan.

WWF:n mukaan Metsäkeskus on poistanut kohteet rekisteristään viimeisen kahden vuoden aikana. Kohteet sijaitsevat eri puolilla Suomea. Metsäkeskuksen poistot tulivat ilmi tänään julkistetusta, Luonnonvarakeskuksen toteuttamasta metsälain uudistuksen vaikutusten arvioinnista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat