Yhdysvaltojen sahateollisuudessa huippusuhdanne

Koronapandemia hillitsee metsätuotteiden menekkiä, mutta mukana myös myönteisiä vaikutuksia.

Pohjois-Amerikassa korona-ajan vilkas remontointi on nostanut puutuotteiden kysyntää, metsäsektorin maailmanmarkkinoita seuraava Wood Resources International raportoi.

Yhdysvalloissa yleisimpien sahatavaralaatujen hinnat ovat yli kaksinkertaistuneet toukokuusta elokuuhun. Ennätyksellisten sahatavarahintojen ja hieman alempien tukinhintojen johdosta Yhdysvaltojen sahojen käyttökatteet ovat nousseet korkeimmalle tasolleen vuoden 2005 jälkeen.

Sahatukkien hinnat ovat laskeneet suurimmassa osassa maailmaa vuoden toisella neljänneksellä. Määrällisesti sahatukkien maailmankauppa on laskenut noin 15 prosenttia vuoden takaisesta.

Euroopassa sahatukkien hintaindeksi on pudonnut 9,1 prosenttia vuoden aikana. Suurin hinnanlasku on koettu Keski-Euroopassa.

Kiinassa sahatavaran tuonti kasvoi toisella kvartaalilla 42 prosenttia ensimmäisen kvartaaliin verrattuna.

Sellujen hinnat varsin vakaita

Havusellun hinta on pysynyt jokseenkin ennallaan koronapandemian ajan, huolimatta lyhytaikaisesta lisäkysynnästä pehmopapereille ja hygieniatuotteille. Lehtisellun hinta sen sijaan on hienoisesti noussut.

Sellunvalmistajien puukustannukset ovat laskeneet viisi peräkkäistä vuosineljännestä. Havukuidun hintaindeksi laski alimmalle tasolleen sitten vuoden 2004.

Kiina ja Japani ovat maailman kaksi suurinta selluhakkeen tuojaa. Molemmat maat vähensivät tuontiaan merkittävästi toisella kvartaalilla, koska koronapandemia vähensi paperin ja sen seurauksena sellun kysyntää.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut