Yhteistoimintaverkostoille tarjolla rahoitusta – ensi keväänä käynnistyy 1–3 hanketta

Hankkeet toteutetaan metsänomistajien ja toimijoiden yhteistyönä.

Metso-ohjelman yhteistoimintaverkostohankkeiden rahoitus on avattu. Jaossa on 150 000 euroa, jonka avulla pitäisi ensi vuonna käynnistää 1–3 hanketta. Näitä varaudutaan rahoittamaan myös kahtena seuraavana vuonna.

Hankehaun teemana on metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen alueellisen suunnittelun ja yhteistyön keinoin. Tavoitteena on kehittää käytännöllisiä ja vapaaehtoisuuteen perustuvia toimintamalleja, joita voitaisiin ottaa laajempaankin käyttöön. Hankkeet toteutetaan metsänomistajien ja toimijoiden yhteistyönä. Mukana voi olla metsänomistajia, yrityksiä, järjestöjä tai viranomaisia (ely-keskus tai Metsäkeskus).

Hankkeen kohteena voi olla esimerkiksi virtavedet lähiympäristöineen, monimuotoisuudelle tärkeät elinympäristöt, uhanalaisten lajien ja luontotyyppien esiintymiskeskittymät tai metsien, soiden ja vesistöjen muodostamat maisemakokonaisuudet.

Haku päättyy vuoden lopussa. Tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoja löytyy maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.

Luonto Luonto

Kuvat