Yksityinen rautatieyhtiö Fenniarail ryhtyy kuljettamaan UPM:n puuta

Raakapuuta ryhdytään kuljettamaan Fenniarailin vetureilla ja UPM:n vaunuilla lastausasemilta UPM:n tehtaille.

UPM ja Fenniarail Oy ovat aloittaneet yhteistyön. Raakapuuta ryhdytään kuljettamaan Fenniarailin vetureilla ja UPM:n hallinnoimilla vaunuilla raakapuun lastausasemilta UPM:n tehdaspaikkakunnille.

Yhdessä raakapuujunassa voidaan kuljettaa puumäärä, joka vastaa yli kahtakymmentä puutavara-autollista. Näin puutavaran rautatiekuljetuksilla on merkittävä vaikutus energiatehokkuuteen ja päästöjen pienentämiseen.

”Tällä uudella yhteistyömuodolla on suuri merkitys UPM:n puulogistiikalle. Haluamme ehdottomasti kasvattaa rautatiekuljetuksia tehtaillemme, sillä rautatiekuljetukset ovat ympäristöystävällisempi ja kustannustehokkaampi kuljetusmuoto kuin autokuljetukset”, sanoo UPM Metsän resurssipäällikkö Marko Nevalainen.

Fenniarail Oy aloitti liikennöinnin ensimmäisenä yksityisenä rahtiliikenteeseen keskittyvänä rautatieoperaattorina vuonna 2016. Yhtiö operoi kuudella veturilla ja 22 vaunulla Suomen rataverkostolla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat