Yksityismetsien liiketulos heikkeni

Puukaupan ja puun hintojen lasku pudotti viime vuoden tuloja reaalisesti kolme prosenttia.

Yksityismetsien liiketulos heikkeni viime vuonna. Luonnonvarakeskuksen ennakkotietojen mukaan liiketulos oli 1,3 miljardia euroa, mikä on noin 80 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna.

Koko maan hehtaarikohtainen tulos jäi 99 euroon, kun viime vuonna tulosta kertyi vielä 105 euroa.

Tuloja yksityismetsätaloudesta kertyi yhteensä 1,6 miljardia euroa, mikä on reaalisesti kolme prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tuloja vähensivät yksityismetsien hakkuiden kahden prosentin pudotus ja kantohintojen reilun prosentin lasku.

Kulut nousivat edellisvuodesta parikymmentä miljoonaa euroa. Menoja tuli puuntuotannon investoinneista eli erilaisista hoitotöistä yhteensä 223 miljoonaa euroa ja metsien hallintoon liittyvistä kuluista 82 miljoonaa euroa.

Maakunnista eniten tuloa syntyi Etelä-Savossa, 193 miljoonaa euroa.

METSÄLEHTI