Yksityisteiden puusilloista järjestetään ideakilpailu

Kilpailu on osa Suomen metsäkeskuksen ja Suomen tieyhdistyksen Yksityisteiden Puuinfra -hanketta.

Puusiltojen ratkaisuista ja toimintamalleista järjestetään ideakilpailu. Kilpailu on osa Suomen metsäkeskuksen ja Suomen tieyhdistyksen Yksityisteiden Puuinfra -hanketta. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti puun käyttöä korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivissa puutuotteissa sekä edistää niiden tutkimusta ja tuotekehitystä.

Ideakilpailun toivotaan edistävän edistää uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien syntymistä puunkäytön lisäämiseksi yksityisteiden siltojen rakentamisessa ja kunnostamisessa.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki halukkaat ryhmittymät (oppilaitokset, yritykset tai yhteenliittymät). Kilpailuun pitää ilmoittautua mukaan tammikuun loppuun mennessä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat