Ympäristöministeriö jakoi järjestötukia, avustuspotti nousi 3,3 miljoonaan euroon

Suurimmat avustukset saavat Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja Vuokralaiset VKL ry.

Ympäristöministeriö myöntää tänä vuonna yhteensä 3,3 miljoonaa euroa harkinnanvaraisia valtionavustuksia ympäristö-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen työhön ja ympäristönhoidon hankkeisiin. Summa nousi vuodentakaisesta avustuspotista noin 800 000 euroa.

Järjestöavustuksia saa 40 yhteisöä. Suurimmat avustukset saavat Pidä Saaristo Siistinä ry (435 000 euroa), Suomen luonnonsuojeluliitto ry (400 000 euroa), Vuokralaiset VKL ry (175 000 euroa), BirdLife Suomi ry (166 000 euroa) ja Natur och Miljö rf (160 000 euroa). Suomen metsästäjäliittoa tuettiin 100 000 eurolla.

Pienempiä tukisummia myönnettiin muun muassa Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry:lle (13 000 euroa) ja Maailman luonnon säätiö WWF Suomelle (65 000 euroa).

Määrärahalla tuetaan valtakunnallisia luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöjä, asunto- ja rakennusalan järjestöjä, ympäristökasvatus- ja -valistushankkeita, ympäristövahinkojen torjuntaa sekä saariston ympäristönhoitoa ja saaristo- ja tunturialueiden jätehuoltoa edistävää toimintaa.

Luonto Luonto

Kuvat