7 vinkkiä metsäveroilmoituksen tekemiseen

Veroilmoituksen teko sujuu, kun kuitit ja selvitykset ovat järjestyksessä ja ohjeisiin on perehdytty.

sähköinen metsäverolomake
Sähköiselle metsäverolomakkeelle kirjataan tulot ja menot kuten paperiselle lomakkeellekin.

1. Lue ohjeet

Ennen metsäveroilmoituksen tekoa kannattaa lukea huolella kaikki ohjeet. Etenkin ensimmäistä kertaa veroilmoitusta tekevien kannattaa tutustua ohjeisiin huolellisesti, silloin kaikki luvut tulevat asianmukaisesti oikeisiin paikkoihin.

Verohallinnon oma 2C-verolomakkeen täyttöohje on hyvä. Täyttöohjeet löytyvät sekä netistä että paperisena versiona. Niistä selviävät perusasiat.

Jos käytettävissä on Metsälehden Metsäverokirja 2018, sieltä löytyy tarkempia selvityksiä esimerkiksi metsävähennyksestä tai metsätalouden koneiden ja laitteiden poistomenettelystä.

Verohallinnon nettisivuilta löytyy myös tarkempia ohjeita muun muassa matkakulujen vähennyksestä sekä koneiden poistokelpoisuudesta. Myös metsävähennyksestä sekä uudesta metsälahjavähennyksestä on oma ohje.

2. Kuitit järjestykseen

Ennen veroilmoituksen täyttämistä kannattaa laittaa kaikki kuitit ja puun ostajilta saadut selvitykset järjestykseen. Kuitit numeroidaan aikajärjestyksessä.

Metsäverotuksessa pärjätään yleensä niillä tositteilla, mitä metsäalan toimijoilta on saatu. Tarkempia selvityksiä voidaan tehdä tarpeen mukaan.

Älä liitä paperiseen metsäveroilmoitukseen mitään selvityksiä tai kuitteja, vaan arkistoi ne. Kirjanpitoa tarvitaan, jos verottaja kysyy lisäselvityksiä.

3. Kirjaa ajot

Pidä metsätalouden käytössä olevan koneen käytöstä ajopäiväkirjaa. Jos laitteella on yksityiskäyttöä, poistoista ja vuosimenoista erotetaan yksityiskäytön osuus ajopäiväkirjan perusteella.

4. Muista varaukset

Jos metsänomistajalla on säännöllisesti tuloja, varauksia voi tehdä vuosittain ja tulouttaa ne määräaikojen päätyttyä. Sekä menovarauksen että metsävähennyksen kirjaamista varten tarvitaan taskulaskinta, sillä ohjelma (sähköistä veroilmoitusta tehdessä) ei tuota näitä lukuja valmiiksi.

5. Mistä metsävähennystä tulee?

Voit tehdä metsävähennyksen vain metsävähennyskelpoisen metsäkiinteistön tai kiinteistöjen tuloista. Jos tuloja on kertynyt myös metsävähennyskelvottomilta kiinteistöiltä, tee tuloista erittely muistiinpanoihin. Näitä tuloja ei oteta huomioon metsävähennystä laskettaessa.

6. Perheeltä yksi ilmoitus

Perheen tilakokonaisuudesta tehdään vain yksi ilmoitus, ellei toinen puoliso vaadi tehtäväksi erillistä ilmoitusta yksin omistamastaan metsäkiinteistöstä.

Yhdellä lomakkeella ilmoitetun metsäkokonaisuuden tulos jaetaan verotuksessa puolisoiden kesken verolomakkeelle kirjattujen omistusosuuksien suhteessa.

Avopuolisoiden omistamia metsiä ei yhdistetä, vaan kumpikin tekee omista metsistään oman ilmoituksen. Jos metsää omistetaan yhdessä, tältä osin on kyse yhtymästä. Jos avopuolisoilla on yhteinen lapsi, heidät rinnastetaan aviopuolisoihin.

7. Voiko jättää tekemättä?

Metsäveroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, jos verovuoden aikana ei ole ollut metsätalouden tuloja eikä menoja. Veroilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos on käyttämättömiä varauksia ja metsävähennystä. Jos arvonlisäverovelvollisilla ei ole arvonlisäverollisia tuloja tai menoja, arvonlisäveroilmoitusta ei tarvitse tehdä.

 

Katso verottajan veroinfon tallenne metsäverotuksen ajankohtaisista asioista:

https://www.youtube.com/watch?v=zk4xR1jkpH0

Puukauppa Puukauppa