Finnpulpin investointi kallistuu

Kuopioon kaavaillun sellutehtaan hintaa nostavat alueelle suunniteltu biohiililaitos ja entistä tehokkaampaan jätevesien puhdistamiseen varautuminen.

havainnekuva Finnpulpin biotuotetehtaasta
Kuopioon suunnitellun Finnpulpin biotuotetehtaan hinta on noussut 1,6 miljardiin euroon. Yhtiön mukaan tästä hinnan ei pitäisi enää nousta.

Kuopioon suurta sellutehdasta suunnitteleva Finnpulp Oy kaavailee sellutehtaan viereen Sorsasaloon mittavaa biohiililaitosta. Se jalostaisi tehtaalle kertyvän puun kuoren biopolttoaineeksi, jolla korvataan kivihiiltä ja turvetta.

Kaavailtu sellutehdas käyttäisi vuosittain raakapuuta 6,7 miljoonaa kuutiometriä, josta kuorta on noin kymmenen prosenttia. Kesäaikana kertyvää kuorta ei ilman biohiililaitosta voida käyttää energiantuotannossa optimaalisesti.

Biohiililaitoksen rakentaminen, kustannustason nousu ja varautuminen ennätyksellisen tiukkoihin päästönormeihin ovat nostaneet tehtaan investointikustannuksen 1,6 miljardiin euroon. Se on 200 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2016 ilmoitettu kustannusarvio.

Metsäjohtaja paikka auki

Finnpulp etsii parhaillaan metsäjohtajaa vastaamaan tehtaan puunhankinnasta. Rekrytointi-ilmoituksessa avataan ensi kertaa myös yhtiön puun hankinnan perusteita. Tulevalle johtajalle luvataan noin 40 hengen organisaatio.

Noin seitsemän miljoonan kuution vuotuiseen puunhankintatavoitteeseen nähden väkimäärä on pieni. Esimerkiksi Savon Sellulle puuta toimittava Harvestia hankkii 19 ihmisen voimin miljoona kuutiota puuta vuodessa.

Finnpulpin ilmoituksessa tulevalta metsäjohtajalta toivotaan muun muassa kokemusta lähialueiden, tarkoittanee Venäjää, puunhankinnasta.

Yleisen arvauksen mukaan Finnpulp tulisi puunhankinnassa tukeutumaan suursaha Keiteleeseen, jolla on kapasiteettia sahata sellukuidun hankinnan myötä tulevat tukit ja toisaalta toimittaa runsain mitoin haketta ja oman puun hankintansa tuottamaa latvakuitua.

Lisäksi on ennustettu, että eteläafrikkalainen Mondi tulisi osakkaaksi Finnpulpiin ja vanha Savon Sellu purettaisiin. Tällöin Mondin tarvitsema koivusellu voitaisiin keittää uudessa tehtaassa, mikä keventäisi tehtaan aiheuttamaa puun lisätarvetta vajaalla miljoonalla kuutiometrillä.

Valitukset jarruttavat

Finnpulpin tehtaan valmistelu on juuttunut ympäristöluvasta tehtyihin valituksiin. Korkeimman hallinto-oikeuden pitäisi ratkaista niistä viimeiset vielä tämän vuoden aikana. Suotuisassa tapauksessa päätös tehtaan rakentamisesta voitaisiin tehdä ensi vuonna. Tällöin tehdas käynnistyisi aikaisintaan vuonna 2023.

Rakentamispäätös edellyttää myös, että kiinalaiset sijoittavat avaavat rahahanat.

Valmistuessaan tehdas tuottaisi 1,2 miljoonaa tonnia sellua vuodessa. Sivutuotteina saadaan 60 000 tonnia mäntyöljyä, terawattitunti energiaa ja uusimman suunnitelman myötä myös 100 000 tonnia biohiiltä.

Lisäksi tehdas tuottaisi 1,2 terawattituntia sähköä. Määrä on kaksinkertainen Kuopion kaupungin sähkön kulutukseen verrattuna. Vaihtoehtoisesti tehtaan tuottama sähkö riittäisi maan hallituksen tavoittelemien 250 000 sähköauton tarpeisiin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Keskustelut

Kuvat