Jäikö taimikko liian tiheäksi?

Taimikosta – etenkin omasta – on vaikea kaataa riittävästi puita raivauksessa. Aukkoisessakaan taimikossa havupuita ei tule jättää metriä lähemmäs toisiaan.

Jos jotakin kuulee taimikonhoidosta sanottavan, niin se on tämä: omaa taimikkoaan raivaava metsänomistaja jättää järjestään liikaa puita pystyyn. Onhan se selvää, että kun omassa taimikossa kasvaa vierekkäin kaksi hyvälaatuista puunalkua, toista ei millään raaskisi kaataa raivaussahalla.

Kaataa kuitenkin kannattaa, sillä nuoren metsän suositeltuja kasvatustiheyksiä ei ole vedetty hatusta.

”Tiheys vaikuttaa puuston järeytymisnopeuteen. Kun taimikon tiheys on pyöreästi noin 2 000 puuta hehtaarilla taimikon harvennuksen jälkeen, jokainen puuyksilö pystyy kasvamaan ensiharvennukseen mennessä ainespuun (taloudellisesti jalostuskelpoisen puun) mittoihin”, kertoo johtava tutkija Timo Saksa Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Saksan mukaan ensiharvennushakkuu koittaa ylitiheäksi jääneessä nuoressa metsässä aiemmin, sillä puiden latvukset supistuvat nopeammin. Tiheässä kasvavien puiden rungot jäävät pieniksi, ja puiden korjuu on kalliimpaa.

”Jos oikein tiheänä kasvaneeseen puustoon tehdään normaali harvennus, pystyyn jäävien heikkojen runkojen lumi- ja tuulituhoriski kasvaa.”

Koealojen mittaus kannattaa opetella

Ympyräkoealojen mittaaminen raivaustyön lomassa on paras keino varmistaa, että pystyyn jää sopiva määrä taimia. Kun nelimetrisen kepin tai ongenvavan kanssa pyörähtää raivatussa taimikossa, koealan sisällä pitäisi olla pystyssä 9–10 taimea kuusikoissa ja 10–11 taimea männiköissä.

”Ammattimetsurinkin pitää näin välillä kalibroida silmää”, Saksa sanoo.

Viljavampi maa pystyy loogisesti kasvattamaan suuremman puumäärän kuin karumpi, joten oikein viljavilla kasvupaikoilla taimia voi jättää suositustiheyden ylärajan tuntumaan.

Taimikon ensimmäiselle raivauskerralla eli varhaisperkauksessa puustoa ei vielä harvenneta suositustiheyksiin, vaan lukemat koskevat tilannetta taimikon toisen hoitokerran eli taimikon harvennuksen jälkeen. Varhaisperkausvaiheessa tiheysajattelu koskee lähinnä tiheitä kylvömänniköitä, joista voi harventaa toisissaan kiinni kasvavia taimia jo varhaisessa vaiheessa.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 15/2019

Kommentit (1)

  1. Itse kyllä joudun odottamaan taimien olevan vähintään 3-5 metrisiä,johtuen hirvistä,jotka syö suurimman osan ja syököön ruokaasa,mulle jää mitä jää.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat