Kaakossa maksettiin huippuhintoja

Havutukkien hintataso on hivuttautunut viimevuotista laajemmin yli 60 euron. Mäntytukki ei noususta huolimatta yllä parin vuoden takaisiin lukemiin, Metsälehden puunhintakyselystä selviää.

Kaakkois-Suomessa sekä kuusi- että mäntytukin parhaimmat kantohintanoteeraukset ovat useamman metsänhoitoyhdistyksen alueella pari euroa päälle 60 euron. (Kuvaaja: Mikko Häyrynen)
Kaakkois-Suomessa sekä kuusi- että mäntytukin parhaimmat kantohintanoteeraukset ovat useamman metsänhoitoyhdistyksen alueella pari euroa päälle 60 euron. (Kuvaaja: Mikko Häyrynen)

Niin kuusi- kuin mäntytukin hintataso on noussut alkuvuoden aikana, kertoo Metsälehden perinteinen puunhintakysely. Nousu on etenkin männyllä tosin aluekohtaista, lisäksi mäntytukin hintataso on edelleen useita euroja parin vuoden takaisia parhaimpia hintanoteerauksia jäljessä.

Kuusitukin hinta on sen sijaan kohonnut selvästi viimevuotista useammin 60 euron kuutiohinnan paremmalle puolelle. Kuudenkympin rajan ylittyminen näyttää muodostuneen viime vuosina jonkinlaiseksi tukkihintojen vertailupylvääksi.

Normaalin kuusitukin parhaimmat kantohinnat ovat ylittäneet 60 euroa yleisesti Etelä-Suomessa aina Pohjanmaata ja Pohjois-Savoa myöten. Korkein kuusitukin hinta on ollut 62,90 euroa.

Männyllä kuudenkympin kerhoon kuuluvia hinta-alueita on Itä- ja Kaakkois-Suomessa sekä Pirkanmaalla ja Hämeessä. Korkein männyn kantohinta on ollut 63,10 euroa.

Pohjoisempana hintaparannusta on nähty molemmilla havutukeilla muun muassa Oulun eteläpuolisella seudulla.

Hakkuut kestävyyden rajoilla

Kokonaisuudessaan tukin hintakisan ykkössija menee tänä vuonna Kaakkois-Suomeen. Siellä sekä kuusi- että mäntytukin parhaimmat kantohintanoteeraukset ovat useamman metsänhoitoyhdistyksen alueella pari euroa päälle 60 euron.

Yli 60 euron kantohintoja on maksettu metsänomistajille normaaleissa puukaupoissa metsäyhtiöiden kanssa, kertoo Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen johtaja Markku Vaario. Normaali puukauppa tarkoittaa, että kyseessä on ollut pääasiassa tukkia ja kuitua kerryttävä hakkuualue ilman suurempia erikoispuuosuuksia.

Kaikilla kolmella suurella metsäyhtiöllä – Stora Ensolla, UPM:llä ja Metsä Groupilla – on Kaakkois-Suomessa niin suuria tehtaita kuin sahalaitoksia.

”Lyhyet kuljetusmatkat tuotantolaitoksille tekevät sen, että vaikka kantohinnat ovat korkeat, puun tehdashinta jää monesti kauempaa tuotua puuta halvemmaksi”, Vaario sanoo.

Kaakossa on hakattu viime vuosina puuta lähes täysimääräisesti hakkuusuunnitteisiin nähden. Vaarion mukaan metsät eivät kuitenkaan ole loppumassa, vaikka hakkuissa ollaan kestävyyden rajoilla.

”Hakkuusäästöjä on kertynyt aikaisemmilta vuosilta, ja niitä realisoidaan nyt. Passiiviset metsänomistajat ovat pistäneet puuta liikkeelle.”

Vaario arvelee, että tukkien kantohinnat ovat loppuvuodesta vakiintumassa nykyiselle tasolleen, sillä hintojen nousu on rauhoittunut keväästä ja alkukesästä.

Artikkeli julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 6/2017

Puukauppa Puukauppa

Kuvat