Korjuuapua pehmeille maille

Stora Enson Ruotsista tuoma puunkorjuumenetelmä perustuu ajourien uudenlaiseen suunnitteluun.

Stora Enson metsäasiantuntija Staffan Henriksson havainnollistaa perinteisen puunkorjuun ja Rätt metod -menetelmän eroja loviisalaisella hakkuuty        ömaalla. (Kuvaaja: Seppo Samuli)
Stora Enson metsäasiantuntija Staffan Henriksson havainnollistaa perinteisen puunkorjuun ja Rätt metod -menetelmän eroja loviisalaisella hakkuuty ömaalla. (Kuvaaja: Seppo Samuli)

Stora Enso lanseeraa puunkorjuuseen uudenlaista menetelmää. Alun perin Ruotsissa kehitetyn, niin sanotun Rätt metod -menetelmän tavoitteena on, että puuta voitaisiin korjata ympäri vuoden myös sellaisilta paikoilta, joille on tähän mennessä voitu mennä vain talvella, kun maa on jäässä.

”Jatkossa ei voida luottaa siihen, että kaikkia pehmeän maan leimikoita päästään korjaamaan talvella. Aika ei riitä, jos talvi kestää vain kymmenen viikkoa”, sanoo Stora Enson metsäasiantuntija Staffan Henriksson.

Rätt metod -menetelmä perustuu ajourien uudenlaiseen suunnitteluun. Maaston kantavimpaan kohtaan tehdään pääajoura, joka suojataan hakkuussa kertyvillä latvuksilla ja oksilla. Sen lisäksi hakkuualalle tehdään niin sanottuja pistoja ja haamu-uria, jotka haarautuvat pääajouralta kohti leimikkoa.

Ajatuksena on, että puutavaranajokoneen ei tarvitse seurata hakkuukonetta kaikille ajourille. Maaston pehmeimmille paikoille tehtävillä haamu-urilla käy vain hakkuukone. Se kaataa puut uran ympäriltä ja tuo ne lähelle pääajouraa ajokoneen ulottuville. Pistoille ajokone peruuttaa tyhjänä ja täyttää kuorman ajaessaan takaisin pääajouralle.

”Suurin muutos perinteiseen puunkorjuuseen verrattuna on se, että hakkuukone työskentelee enemmän ajokoneen hyväksi”, Henriksson sanoo.

Tämä säästää maastoa, sillä täyteen kuormattu ajokone voi painaa jopa 40 tonnia, kun taas hakkuukone painaa noin 20 tonnia. Lisäksi puutavaran ajo nopeutuu. Hakkuukoneen työmäärä sen sijaan hieman kasvaa, mutta Henrikssonin mukaan se ei juuri hidasta puunkorjuuta.

Yhteistyö korostuu

Loviisassa Uudellamaalla ajokone tuo uuden puukuorman varastopaikalle. Hakkuukone ahertaa samaan aikaan syvemmällä leimikossa. Stora Ensolle urakoiva metsäpalveluyritys Greenway Logging tekee leimikossa Rätt metod -menetelmän mukaista päätehakkuuta. Yrityksen toimitusjohtaja Ari Appelgren kertoo yrityksen siirtyneen pehmeillä mailla lähes kokonaan menetelmän mukaisiin hakkuisiin.

”Ympärivuotisuus on koneyrittäjälle tärkeää. Se takaa, että kuskeille riittää töitä”, Appelgren sanoo.

Hakkuukonetta ajavan Daniel Stoltin mukaan Rätt metod -menetelmä ei käytännössä juuri eroa perinteisestä puunkorjuusta. Enemmän ennakkosuunnittelua se kuitenkin vaatii. Pääuran paikka pitää olla tiedossa ennen hakkuiden aloittamista.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 9/2018

Kommentit (1)

  1. Vaikka on kuinka hienoja menetelmiä, niin en laske koneita harvennushakkuille kuusikoihin kesällä. Männyillä on myös ongelma puun kuorivauriot. Kesäkuussa tulee helposti pitkiä nirhaumia kaatuvista puista.

Puukauppa Puukauppa