Kuukauden tilakauppa | Markkinat korjasivat arvioinnin virheet

Tila-arvio ilman maastokäyntiä voi johtaa pahasti harhaan.

Pirkanmaalainen tila oli monella tapaa hyvä ja aktiivisesti hoidettu, mutta kiireellä tehdyssä tila-arviossa oli epätarkkuuksia etenkin uusimpien hakkuiden osalta. (Kuvaaja: Hannu Liljeroos)
Pirkanmaalainen tila oli monella tapaa hyvä ja aktiivisesti hoidettu, mutta kiireellä tehdyssä tila-arviossa oli epätarkkuuksia etenkin uusimpien hakkuiden osalta. (Kuvaaja: Hannu Liljeroos)

Pohjois-Pirkanmaalla myytiin toukokuussa suurehko metsätila. Omistaja kauppasi tilaansa omatoimisesti Etuovi-verkkopalvelussa tarjouskaupalla.

Kaikkiaan 68 hehtaarin tilalla on metsämaata 64 hehtaaria. Tila sijaitsee hyvällä paikalla kantatien läheisyydessä. Kiinteistö on yhdessä palstassa ja kahden metsäautotien ansiosta metsäkuljetusmatkat ovat verrattain lyhyet.

Maastot ovat loivapiirteisiä ja helppokulkuisia, vaihtelevasti lehtomaisista kuiviin kankaisiin, valtaosin kuivahkoja kankaita. Kasvua alentavaa kallioisuutta on yleisesti, mutta suokuvioita ei ole.

Pääpuulajeina ovat mänty ja kuusi, lisäksi parilla pikkukuviolla koivu. Tilaa on hoidettu aktiivisesti ja puustot ovat hyviä tai tyydyttäviä.

Kohteesta oli ammattilaisen laatima tila-arvio, mutta se oli laadittu kirjoituspöydän äärellä metsänkäyttöilmoitusten ja kaukokartoitustietojen pohjalta ilman maastokäyntiä. Puumääräksi oli arvioitu noin 5 000 kuutiometriä eli 78 kuutiota hehtaarilla. Tukkipuun osuus oli 28 prosenttia.

Metsätilakauppoja seuraava Hannu Liljeroos kävi toimeksiannosta tarkastamassa kohteen.

”Kuten arvelin, niin luotettavaa tila-arviota ei pysty tekemään ilman maastokäyntiä. Kuviotiedoissa oli monenlaisia virheitä, esimerkiksi tuoreimpien harvennuskuvioiden puumääriä oli yliarvioitu”, Liljeroos sanoo.

Myyntiesitteessä tilan summa-arvo oli noin 309 000 euroa. Parhaan, 263 000 euron, tarjouksen teki yksityinen ostaja. Kauppahinnan ja summa-arvon suhdeluku eli hintakerroin oli vain 0,85, kun se Pirkanmaan kaupoissa on tänä vuonna ollut keskimäärin 1,18.

”Markkinat korjasivat tila-arvion virheet ja kauppahinta vastasi kohteen käypää hintatasoa.”

TILAKAUPPA PIRKANMAALLA

PINTA-ALA 68 hehtaaria, metsämaata 64 hehtaaria, josta aukeita ja taimikoita 27 hehtaaria, kasvatusmetsää 27 hehtaaria ja uudistuskypsää 10 hehtaaria

PUUSTOARVIO 5 000 kuutiota

MYYNTIHINTA 263 000 euroa, 4 109 euroa metsämaan hehtaari

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus