Kuukauden tilakauppa – metsähehtaarin hinta nousi yli yhdeksään tonniin

Hyvät tieyhteydet ja tulevaisuuden arvokasvu olivat hoidetun metsätilan myyntivaltit.

Myydyn tilan puusto on lähes kauttaaltaan 3-kehitysluokan männikköä, jonka paras arvokasvu on vielä edessä. (Kuva: Metsätilat.fi)
Myydyn tilan puusto on lähes kauttaaltaan 3-kehitysluokan männikköä, jonka paras arvokasvu on vielä edessä. (Kuva: Metsätilat.fi)

Etelä-Karjalassa solmittiin vuoden alkajaisiksi kaupat 15,6 hehtaarin suuruisesta metsätilasta. Kohde oli sikäli poikkeuksellinen, että se pitää sisällään yksinomaan varttunutta kasvatusmetsää. Mäntyvaltaista puustoa tilalla oli lokakuussa laaditun arvion mukaan 2 820 kuutiota, josta 860 kuutiota oli tukkia. Metsät on pääosin harvennettu viimeisen kymmenen vuoden aikana, joten välittömiä hakkuumahdollisuuksia on niukasti.

”Helposti saavutettava puhdas metsätila, jossa paras arvokasvuvaihe on odotettavissa lähivuosina, on selkeä ja hyvä myyntikohde välittäjänkin näkökulmasta”, kertoo tilan välittänyt Erkki Jääskeläinen Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy:stä.

Kahden sisaruksen yhdessä omistama tila laitettiin myyntiin marraskuun lopulla. Hintapyynnöksi asetettiin 135 000 euroa. Tila-arviossa tilan käypä arvo oli 127 100 euroa.

Tarjouksia kohteesta tuli neljä kappaletta, mikä vastasi Jääskeläisen mukaan odotuksia. Parhaan tarjouksen teki yksityinen ostaja, joka omistaa paikkakunnalta metsää entuudestaan. Kaupat tehtiin 141 500 euron hintaan, eli hintapyyntö ylittyi reilut kymmenen prosenttia.

”Vaikka kaikkein kiivain kysyntä on ohitettu, edelleen noin 90 prosenttia tilakaupoista tehdään hintapyynnön ylittävillä hinnoilla. Kyseinen kohde kuvastaa siinä mielessä hyvin yleistä markkinatilannetta”, sanoo Jääskeläinen.

Muun maan tavoin yksityisten ostajien osuus tilakaupoissa on kasvanut myös Etelä-Karjalassa.

”Korkotason noustessa rahastoja ja lainarahalla tiloja ostavia yksityisiä on liikkeellä aiempaa vähemmän. Nyt voi olla tilakauppaa harkitseville hyvä hetki lähteä liikkeelle. Tilanne voi muuttua jälleen, jos korot laskevat.”

Metsätila Etelä-Karjalassa

  • Pinta-ala 15,6 hehtaaria, koko pinta-ala varttunutta kasvatusmetsää.
  • Mäntyvaltaista puustoa 2 820 kuutiota, josta tukkipuuta 860 kuutiota.
  • Kauppahinta 141 500 euroa, 9 071 euroa hehtaarilta, 50,2 euroa kuutiolta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus