Kuukauden tilakauppa | Yhdeksän tonnia hehtaarilta

Yhteismetsä voitti tarjouskilpailun uusimaalaisesta tilaparista.

Runsaspuustoisen tilan hehtaarihinta nousi korkeaksi, mutta puustoon suhteutettuna keskitasolle. (Kuvaaja: Hannu Liljeroos)

Länsi-Uusimaalla tehtiin vuoden alussa kauppa kahdesta vierekkäisestä tilasta. Pinta-ala on yhteensä 29 hehtaaria, kaikki metsämaata.

Sijainti on teiden ja asutuksen tuntumassa ja maasto muutamaa mäkeä lukuun ottamatta helppokulkuista. Puiden keskikuljetusmatka on 200–300 metriä.

Maapohjat ovat valtaosin kivennäismaiden tuoreita tai lehtomaisia kankaita. Turvemaata on kahdeksan hehtaaria.

Puustoa on tila-arvion mukaan noin 4 900 kuutiota eli 169 kuutiota hehtaarilla. Tukkipuun osuus on 41 prosenttia. Kuvioita on 19, joista suurin ja arvokkain on viiden hehtaarin korpikuvio.

Metsätilakauppoja seuraava Hannu Liljeroos tarkasti tilakäynnillä kahdeksan kuviota, yhteisalaltaan yli puolet pinta-alasta, ja otti relaskoopilla 50 koealaa.

”Esitetietojen puumäärät olivat kokonaisuutena liki omaa näkemystäni, mutta kuviokohtaiset erot olivat paikoin suuret ja tukkipuuta sain arviossani huomattavasti enemmän.”

Merkittävä ero oli kehitysluokissa.

”Monet varttuneeksi kasvatusmetsäksi luokitellut 60–80-vuotiaat kuusivaltaiset, hiljattain harvennetut ja hidaskasvuiset puustot arvioin uudistuskypsiksi.”

Kuusikoiden tyvilaho on kyseisellä seudulla merkittävä riski. Se voi pudottaa tukkikertymää 5–10 prosenttia.

Myyjä oli kuolinpesä. Tilapari herätti tavanomaista kiinnostusta ja tarjouksia tuli yhdeksän. Metsärahastot eivät tehneet tarjouksia, mikä johtunee kohteen pienuudesta.

Hintapyyntö oli 220 000 euroa. Parhaan, 265 000 euron tarjouksen teki yhteismetsä. Metsämaan hehtaarihinnaksi tulee runsas 9 000 euroa ja puustokuution arvoksi 54 euroa.

Tila-arvion summa-arvo oli 214 000 euroa, joten kauppahinnan ja summa-arvon suhdeluku (hintakerroin) on 1,24. Se vastaa Liljeroosin hintaseurannassa Häme-Uusimaan keskitasoa.

Tilakauppa Uudellamaalla

Pinta-ala 29 hehtaaria, josta taimikoita 3, nuoria kasvatusmetsiä 3, varttuneita kasvatusmetsiä 7 ja uudistuskypsiä 16 hehtaaria

Puustoarvio 4 900 kuutiometriä

Myyntihinta 265 000 euroa, 9 138 euroa/metsämaan hehtaari

Metsänomistus Metsänomistus