Kuuselle ehdotetaan tiukennuksia metsätuholakiin

Mäntypuutavaraa voisi sen sijaan säilyttää aiempaa suuremmissa pinoissa ilman, että siitä aiheutuu hyönteistuhoriskiä.

Tuore kuusipuutavara tulisi osassa Suomea kuljettaa kesällä nykyistä aikaisemmin pois metsästä, arvioi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuore selvitys. Tuoreen kuusipuun poisvientiä tulisi kirjanpainajariskin vuoksi aikaistaa metsätuholaissa määritellyn B-alueen eteläosissa eli ainakin Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.

Näillä alueilla kuusen poisviennin takarajapäivämäärän tulisi olla 15. heinäkuuta nykyisen 24. heinäkuuta sijaan.

”Etenkin B-alueella on useina vuosina havaittu kirjanpainajien jo lähteneen puupinoista ympärysmetsiin ennen kuin pinot on ehditty korjata pois”, Luken tutkija Tiina Ylioja kertoo tiedotteessa.

Puutavarapinojen lisäksi metsätuholain poistovelvoite koskee myös tuoretta vahingoittunutta kuusipuuta, kuten tuulenkaatoja, jos tuhopuun määrä ylittää laissa määritellyt rajat. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee metsätuholakiin ensi vuodelle muutosta, joka aikaistaisi tuoreen kuusen poistopäivämääriä.

Vaikutuksia puunkorjuuseen

Männyn osalta metsätuholakia voitaisiin Luken mukaan höllentää. Nykyisin tuoretta mäntyä saa säilyttää 20 kuution pinoissa ilman poistotakarajaa, mutta hyönteistuhoriskin näkökulmasta pinoja voitaisiin kasvattaa 50 kuutioon asti ilman, että männyn ytimennävertäjätuhot yltyvät sietämättömiksi.

Luken tutkijoiden mukaan metsätuholain muutokset vaikuttaisivat puunkorjuun logistiikkaan. Kuusen poistopäivämäärän aikaistaminen lisää hieman puutavaran varastointikuluja. Männyllä taas sallitun puutavarapinon koon kasvattaminen helpottaa puukuljetusten suunnittelua.

Suomen kuusikot ovat toistaiseksi säästyneet laajoilta kirjanpainajatuhoilta esimerkiksi Etelä-Ruotsiin verrattuna, mutta metsätuholaissa on tutkijoiden mukaan varauduttava ilmastonmuutoksen kasvattamaan hyönteistuhoriskiin. Hyönteistuhojen lisäksi metsissä on kuitenkin samalla huolehdittava monimuotoisuudelle tärkeän lahopuumäärän lisäämisestä.

Kuusta ja mäntyä koskevat poistovelvoitteet eivät koske lehtipuita. Metsään voi huoletta jättää pysyvästi niin kuolleita kuin eläviäkin lehtipuita.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito