Risutec Forest Maker – liian iso Suomeen?

Risutecin uusi Forest Maker istutti ensimmäiset testitaimensa nakkilalaiseen peltomaahan. Koneen päämarkkinat ovat etelän puuplantaaseilla.

Risutec Forest Maker
Forest Makerin koeajot alkoivat Nakkilassa heinä-elokuun vaihteessa. Sampo Rosenlew on mukana Risutecin istutuskonehankkeessa. (Kuva: Juha Sinisalo)

Kaivinkoneiden puomiin asennettavat istutuskoneet yltävät nykyisin noin 200 taimen tuntituotokseen, samalla ne muokkaavat maan. Tälläkin tahdilla konetyö voi kannattaa.

Eri tasolle tuotosluvut kohoavat, jos maanmuokkaus ja istutus kyetään tekemään jatkuvatoimisesti koneen ajaessa. Tällaista konetta metsäteknologiayhtiö Risutec parhaillaan kehittää. Forest Makeriksi nimetyllä koneella tavoitellaan jopa 1 600 istutetun taimen tuntivauhtia.

Taimien syöttö automatisoitu

Forest Maker muokkaa maan ja istuttaa taimen yhtäaikaisesti. Istutusyksikön edessä kulkeva ”veitsi” rikkoo maan ja tunnistaa kivet. Veistä seuraavat muokkainkiekot kohottavat maapalteen taimen ympärille ja perässä tulevat kumipyörät tiivistävät maan. Kivien kohdalla istutuspaikkaa siirretään automaattisesti.

Istutuskoneen innovatiivisin ja monimutkaisin osa on taimien syöttöjärjestelmä taimikasetteineen ja ”tarjottimineen”. Lähes neljän metrin korkuiseen taimien varastotilaan mahtuu kerralla 3 000 tainta.

Taimien syöttö on automatisoitu. Jokaiseen kuuteen taimikasettiin pakataan 16 tarjotinta, joissa taimet ovat omissa lokeroissaan. Niistä taimet imaistaan paineilman avulla syöttöletkuihin ja niitä myöten maahan.

”Tyhjien taimitarjottimien käsittely on melkeinpä haastavin osa automatisointia”, yhtiön toimitusjohtaja Jussi Aikala kertoo.

Kone tarvitsee avukseen ainakin kaksi avustavaa työntekijää. He siirtävät taimet taimitarhan pakkauslaatikoista tarjottimien lokeroihin.

Forest Maker voi istutettaessa ripauttaa lannoitetta istutuskuoppaan, levittää glyfosaattia tai hirvieläinten karkotetta taimien suojaksi. Lisäksi koneessa on yli kahden kuution vesitankki, josta taimille lorautetaan kasteluvettä.

Risutecin kehittämän Asta-paikannusjärjestelmän avulla istutettujen taimien sijainti kyetään merkitsemään puolentoista senttimetrin tarkkuudella karttajärjestelmiin.

Testit jatkuvat

Forest Makeria on kehitetty EU-rahoituksella. Tavoitteena on tehostaa puuttomien maiden metsitystä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Ensimmäiset taimet saatiin istutettua juuri ennen kuin heinäkuu muuttui elokuuksi. Paljon on vielä viimeisteltävää, mutta Aikalan luotto on kova.

”Kuukauden kuluttua tämä kone istuttaa taimia metsäaukolla. Testaamme prototyyppiä Suomessa istutuskauden loppuun asti.”

Ensi kevääseen mennessä on määrä rakentaa kolme uutta konetta. Ne lähtevät jatkotesteihin Etelä-Amerikkaan, Kauko-Itään ja Keski-Eurooppaan, joissa Risutecin tärkeimmät markkinat ovat.

Parhaimmillaan kone on helpohkoissa, vähäkivisissä maastoissa. Istutustyömaiden olisi hyvä olla kymmenien tai mieluusti jopa satojen hehtaarien laajuisia.

”Tällaisella koneella pitää voida ajaa samalla työmaalla useita päiviä”, Aikala sanoo

Otollisia työmaita löytyy etelämaiden puuplantaaseilta, Keski-Euroopan rannattomilla kirjanpainajatuhoalueilta ja osin myös Ruotsista, jossa varsinkin metsäyhtiöiden maille tehdään edelleen laajoja päätehakkuita. Suomen pienehköille aukoille kone on liian tehokas.

Vienti vetää

Risutec on itseoppineen metsäkoneenrakentaja Jussi Aikalan perustama ja omistama yritys, joka perustettiin 2000-luvulla ensin rakentamaan taimikonraivauslaitteita. Viime vuosina raivauslaitteita on myyty lähinnä Ruotsiin pienillä metsäkoneilla operoiville metsänomistajille.

Pian tuotevalikoimaan tulivat myös kaivinkoneisiin asennettavat istutuskoneet. Niitä yhtiö on myynyt jokaiselle mantereelle. Suomessa metsänhoidon koneellistuminen on ollut tuskallisen hidasta.

”90 prosenttia myynnistämme tulee viennistä. Maailmalla on noin 60 Risutecin istutuskonetta, Suomessa kymmenkunta. Meiltä puuttuu asiaan erikoistunut yrittäjäkunta”, Aikala pohtii.

Nakkilassa toimivan Risutecin liikevaihto on viime vuosina kasvanut nopeasti. Tänä vuonna sen ennakoidaan ylittävän kahden miljoonan euron rajan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat