Lukijakysymys | Millainen korvaus kaadetuista puista?

Metsäyhtiö teki luvatta ajolinjan metsäpalstamme läpi päästäkseen naapurimetsänomistajan leimikolle. Ajolinjalta on kaadettu sekä tukkipuustoa että varttunutta taimikkoa. Metsäyhtiö on myöntänyt tehneensä virheen. Millaiseen korvaukseen olemme oikeutettuja?

Lukija Keski-Pohjanmaalta

Kuvaillussa tilanteessa on selvää, että metsäyhtiön tulee korvata maanomistajalle aiheuttamansa vahinko. Korvattavaksi tulevat ainakin vahingon suuruuden arvioimisesta maanomistajalle aiheutuneet kohtuulliset kulut sekä kaadetun puuston arvo ja mahdollisesti myös uuden kasvatettavan taimikon aikaansaamisesta syntyneitä kuluja.

Useat yhtiöt käyttävät puukauppasopimuksissaan ehtoa, jonka mukaan hakkuusopimuksen ulkopuolella kaadetut puut korvataan puun myyjälle kaadettujen puiden laatua ja kokoa vastaavaan hintaan nähden kaksinkertaisena. Näin syntynyttä korvaussummaa pidetään usein sopimuksissa korvausvastuun enimmäismääränä.

Vaikka tämä ehto koskee sopimusperusteista vahingonkorvausta, voi tästä hakea ohjenuoraa oman korvausvaatimuksen tueksi.

Vahingonkorvausvaatimusta laatiessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon Suomen vahingonkorvausoikeudessa noudatettava rikastumiskiellon periaate. Sen mukaan vahingon kärsijää ei voida saattaa vahingonkorvauksella parempaan taloudelliseen asemaan kuin missä tämä oli ennen vahinkotapahtumaa. Vahinkoa kärsinyt ei siis saa hyötyä vahingon aiheutumisesta, minkä vuoksi korvattavaksi tulee ainoastaan todellinen syntynyt vahinko.

Juristi, MTK

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut