Mänty ja koivu palaamassa viljelykartalle

Taimimarkkinoilla on merkkejä kuusettumisen kierteen katkaisemisesta.

Männyn istutusmäärien odotetaan kasvavan edellisvuodesta selvästi. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Mikäli metsänomistaja mielii tulevana keväänä istuttaa metsäänsä männyntaimia ja taimet ovat vielä tilaamatta, hän joutuu luultavasti pettymään.

”Männyn kysyntä on kasvanut aiemmista vuosista ja tulee vielä luultavasti kasvamaan. Pieniä määriä kuusta löytyy vielä, mutta muut puulajit on jo varattu”, kertoo Pieksämäellä toimivan Partaharjun taimitarhan toimitusjohtaja Hanna Suhonen.

Metsänhoitopäällikkö Teppo Oijala Metsä Groupilta kertoo, että taimien kysyntä on ollut ennakoitua suurempaa.

”Meiltä löytyy lähinnä pieniä määriä kuusen ja rauduskoivun taimia vielä osassa maata tämän kevään toimituksiin.”

Rajatapaukset kallistuvat useammin männylle

Metsä Group toimittaa tänä vuonna asiakkailleen 35–40 miljoonaa puun tainta, mikä on jonkin verran viime vuotta enemmän.

”Männyn osuus taimista nousee reiluun neljännekseen. Se olisi noussut enemmänkin, jos männyn taimia olisi ollut saatavilla”, kertoo Oijala.

Hän pitää kehityssuuntaa oikeana, sillä kuusta on viljelty menneinä vuosina ”aivan liian paljon”.

”Sekaviljely on yleistynyt, ja viljavuudeltaan mustikka- ja puolukkatyypin rajoilla olevat kohteet kallistuvat aiempaa enemmän männyn viljelyyn.

Oijala arvioi, että ilmastonmuutoksen ennakoidut vaikutukset kuusen kasvatukselle sekä vähentynyt hirvikanta lisäävät männyn kysyntää.

”Männyn siementä menee entiset määrät, joten enää ei ole tapahtunut siirtymää kylvöstä istutukseen, vaan männyn viljely on kokonaisuudessaan lisääntynyt.”

UPM:n metsänhoidon kehityspäällikkö Heli Viirin mukaan UPM toimittaa tänä keväänä aiempaa enemmän rauduskoivun taimia.

”Rauduskoivua istutetaan etenkin yhtiön omille maille.”

Luvassa laadukkaita taimia

Kesän 2020 kasvuolosuhteet olivat taimitarhoilla suotuisat metsäpuiden kasvatukseen. Hanna Suhonen lupaakin kevään toimituksiin laadukkaita taimia.

”Viime kesä oli kasvatuksessa sopivan lämmin ja kuiva. Taimet saivat mittaa ja juurimassa kasvoi hyvin, eli juuret sitovat paakun hyvin.”

Vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta Suhonen uskoo myös ulkomaista työvoimaa istutukseen olevan keväällä saatavilla riittävästi.

”Taimitoimituksissa huomioidaan vallitseva tilanne, eli esimerkiksi lähikontakteja vastaanottajiin vältetään.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito