Metsänhoito | Energiapuun korjuu uudistuu

Metsätuhoriskit ja lahopuu lisätään paksulla fontilla päivitettyihin energiapuun korjuusuosituksiin.

Hoidetuille ja hoitamattomille metsille tulee suosituksiin erilaiset korjuuvaihtoehdot, joita esitellään esimerkkien kautta. Myös korjuun laatuun kiinnitetään tulevissa suosituksissa aiempaa enemmän huomiota. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Hoidetuille ja hoitamattomille metsille tulee suosituksiin erilaiset korjuuvaihtoehdot, joita esitellään esimerkkien kautta. Myös korjuun laatuun kiinnitetään tulevissa suosituksissa aiempaa enemmän huomiota. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Ladataan...

Kommentit (1)

  1. Hyvin hoidetussa metsässä ei energiapuuta puuta tule korjuuseen ollenkaan.
    1200 r/ha istutustiheys ja onnistunut varhainen (vesat 2-3 m pitkiä) taimikon hoito kantokäsittelyineen tuottavat täysilatvaisen ja EH – kelpoisen metsän 10-15 vuodessa, mikä on kuitenkin vain metsänhoidollinen toimi alaharvennuksena.
    Jos EH tiheys on luokkaa 600 r/ha, 6-10 v kuluttua tapahtuvassa alaharvennusväljennyksessä (400 r/ha, ko 300 r/ha) nopeasti kasvavista puista saadaan jo pientä tyvitukkia.
    Tämänkin jälkeen edelleen täysilatvainen valtapuusto käyttää kaiken kavutilan, eikä energiapuun kasvulle ole tilaa eikä tarvetta.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat